Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Министерство на здравеопазването

Качество на питейната вода

Актуална информация за изпълнението на мониторинга на питейни води в област Стара Загора за периода от 16 до 31 юли 2017 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване

Населено място

Община

Зона

Дата на въвеждане

Начален час

Краен час

с. Оряховица

Стара Загора

Цялото село

20.07.2017 г.

21:30

05:30

с. Оряховица

Стара Загора

Долна част на Ниска зона

24.07.2017 г.

06:00

14:00

с. Оряховица

Стара Загора

Висока част на Ниска зона

24.07.2017 г.

14:00

21:00

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 67

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в постоянния мониторинг

 • Брой проби по физико-химични показатели - 57
 • Брой анализи по физико-химични показатели - 456

„Преславен“

с. Калитиново

нитрати

220,1

50

„Братя Кунчеви“

с. Подслон

нитрати

61,7

50

„Хан Аспарухово“

с. Даскал Атанасово

нитрати

64,3

50

„Бяло поле“

с. Бяло поле

нитрати

87,4

50

„Опан“

с. Опан

нитрати

62,5

50

„Тракия“

с. Тракия

нитрати

65,6

50

 • Брой проби по микробиологични показатели - 85
 • Брой анализи по микробиологични показатели - 170

4. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг

 • Брой проби по физико-химични показатели - 14
 • Брой анализи по физико-химични показатели - 344

„Бял извор“

с. Бял извор

нитрати

71,9

50

„Горно Ботево“

с. Горно Ботево

нитрати

66,3

50

 • Брой проби по микробиологични показатели - 16
 • Брой анализи по микробиологични показатели - 80

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг

 • Брой проби по физико-химични показатели - 0
 • Брой анализи по физико-химични показатели - 0
 • Брой проби по микробиологични показатели - 0
 • Брой анализи по микробиологични показатели - 0

6. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници

 • Брой проби по физико-химични показатели - 0
 • Брой анализи по физико-химични показатели - 0
 • Брой проби по микробиологични показатели - 0
 • Брой анализи по микробиологични показатели - 0

7. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания

 • Ентероколити                         -   28
 • Шигелози                                -  0
 • Вирусен хепатит тип А          -   1
 • Салмонелози                           -  2
 • Колиентерити                         -  0 

Няма причинна връзка между инфекциозните заболявания и качествата на питейната вода.

8. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването
През периода са издадени: - предписания – 5 бр.

Таблица с пълните данни от мониторинга на питейни води в област Стара Загора за периода от 16 до 31 юли 2017 г.

Copyright © 2011-2016 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.