Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Министерство на здравеопазването

Сайтът е в процес на обновяване и изпълване със съдържание. Възможно е някои от линковете да не съдържат все още информация. Благодарим за разбирането!

Вътрешни правила за административното обслужване на потребителите

С тези ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА се урежда организацията на административното обслужване и предоставянето на административни услуги от Регионална здравна инспекция - Стара Загора, с цел улесняване на потребителите на административни услуги, гарантиране на тяхното качество, законосъобразност и достъпност.

Copyright © 2011-2016 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.