Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Извънболнична помощ

ЛКК в лечебни заведения за извънболнична помощ - 2019 г.

Общини Стара Загора и Опан

Общи ЛКК
1. “Медицински център Света Анна-2012” ЕООД
адрес: бул.„М. Кусев” № 37, гр.Стара Загора, община Стара Загора
тел. 042/ 604 670
2. „Медицински център ТРЕТА ПОЛИКЛИНИКА” ЕООД
адрес: бул.„Патриарх Евтимий” № 86, гр.Стара Загора, община Стара Загора
тел. 042/ 988 999
3. „Транспортен диагностично – консултативен център” ЕООД гр. Бургас, клон Стара Загора
адрес: ул.„Герасим Папазчев” № 16, гр.Стара Загора, община Стара Загора
тел. 042/ 627 707  и 042/ 649042
4. „Диагностично – консултативен център І Стара Загора” ЕООД
адрес: бул.„Руски” № 62, гр.Стара Загора, община Стара Загора
тел. 042/ 633 656, в. 354
5. „Медицински център І Стара Загора” ЕООД
адрес: ул.„Цар Ив. Шишман” № 41, гр.Стара Загора, община Стара Загора
тел. 042/ 622 092
6. "АСМПФТР-МЦ Цвятко Бояджиев" ЕООД
адрес: ул."Генерал Столетов" № 2, гр.Стара Загора, община Стара Загора
тел. 0879 322 190

Райониране на практиките на ОПЛ към общи ЛКК

Специализирана  ЛКК –  Педиатрия
1. „Диагностично – консултативен център І Стара Загора” ЕООД
адрес: бул.„Руски” № 62, гр.Стара Загора, община Стара Загора
тел. 042/ 633 656, в. 324
2. "АСМПФТР-МЦ Цвятко Бояджиев" ЕООД
адрес: ул."Генерал Столетов" № 2, гр.Стара Загора, община Стара Загора
тел. 0879 322 190

Специализирана  ЛКК – Ортопедия и травматология
1. “Медицински център І Стара Загора” ЕООД
адрес: ул.„Цар Ив. Шишман” № 41, гр.Стара Загора, община Стара Загора
тел. 042/ 622 092
2. „Медицински център ТРЕТА ПОЛИКЛИНИКА” ЕООД
адрес: бул.„Патриарх Евтимий” № 86, гр.Стара Загора, община Стара Загора
тел. 042/ 988 999
3. „Диагностично – консултативен център І Стара Загора” ЕООД
адрес: бул.„Руски” № 62, гр.Стара Загора, община Стара Загора
тел. 042/ 633 656, в. 225

Специализирана ЛКК – Акушерство и гинекология
1. „Медицински център НиаМед” ЕООД
адрес: ул.„Ст. Стамболов” № 29, гр.Стара Загора, община Стара Загора
тел. 042/ 611 611
2. „Диагностично – консултативен център І Стара Загора” ЕООД
адрес: бул. „Руски” № 62, гр.Стара Загора, община Стара Загора
тел. 042/ 633 656, в. 218
3. „Амбулатория за групова практика за специализирана медицинска помощ по акушерство и гинекология - Гален” ООД
адрес: ул.„Христо Ботев” № 102, гр.Стара Загора, община Стара Загора
тел. 0887/002 966, 0887/620 066

Специализирана ЛКК – Хирургия
1. „Медицински център НиаМед” ЕООД
адрес: ул.„Ст.Стамболов” № 29, гр.Стара Загора, община Стара Загора
тел. 042/ 611 611
2. „Медицински център ТРЕТА ПОЛИКЛИНИКА” ЕООД
адрес: бул.„Патриарх Евтимий” № 86, гр.Стара Загора, община Стара Загора
тел. 042/ 988 999
3. „Медицински център Хирургия Матев” ЕООД
адрес: ул.„Цар Иван Асен ІІ” № 115, гр.Стара Загора, община Стара Загора
тел. 070014010

Специализирана  ЛКК – Инфекциозни болести
1. „Медицински център - професор д-р Стоян Киркович” ЕООД
адрес: ул.„Т. Стоянович” № 15, гр.Стара Загора, община Стара Загора
тел. 042/ 698 359

Специализирана  ЛКК –  УНГБ
1. „Медицински център ТРЕТА ПОЛИКЛИНИКА” ЕООД
адрес: бул.„Патриарх Евтимий” № 86, гр.Стара Загора, община Стара Загора
тел. 042/ 988 999

Специализирана ЛКК – Очни болести
1. „Медицински център ТРЕТА ПОЛИКЛИНИКА” ЕООД
адрес: бул.„Патриарх Евтимий” № 86, гр.Стара Загора, община Стара Загора
тел. 042/ 988 999
2. „Очен Медицински център Трошев“ ООД
адрес: бул. „Митрополит Методи Кусев” № 61, гр.Стара Загора, община Стара Загора
тел. 042/ 630 053
3. „Диагностично – консултативен център І Стара Загора” ЕООД
адрес: бул.„Руски” № 62, гр.Стара Загора, община Стара Загора
тел. 042/ 633 656, в.317
4. "Медицински център Верея" ЕООД
адрес: ул."Кенали" № 4, гр.Стара Загора, община Стара Загора
тел. 042/937 300, 042/937 301

Специализирана  ЛКК – Вътрешни болести
1. „Превенция – 2000 – Медицински център за доболнична медицинска помощ” ООД
адрес: ул. „Руски” № 56, гр. Стара Загора, община Стара Загора
тел. 042/645 420
2. „Диагностично – консултативен център Ритъм ТР” ООД
адрес: ул. „Васил Априлов” № 12 А, гр. Стара Загора, община Стара Загора
тел. 042/615 000

Специализирана ЛКК -  Орална хирургия
1. „Дентален център – І – Стара Загора” ЕООД
адрес: ул.„Свети Княз Борис” № 87,  гр.Стара Загора, община Стара Загора
тел. 042/ 627 469

Специализирана ЛКК – Кожни и венерически болести
1. "Медицински център "Дерма гард - Стара Загора" ЕООД гр.Стара Загора
адрес: ул."Ген.Столетов" № 0, гр.Стара Загора, община Стара Загора
тел. 042/ 698 415

Общини Казанлък, Павел баня, Гурково, Николаево, Мъглиж

Общи ЛКК
1. „Диагностично – консултативен център - Поликлиника Казанлък” ЕООД
адрес: ул.„Стара планина” № 12, гр.Казанлък, община Казанлък
тел. 0431/ 632 17
2. „Медицински център Казанлък” ООД
адрес: ул.„Христо Ботев” № 78, гр.Казанлък, община Казанлък
тел. 0431/ 629 43
3. „Медицински център Павел баня” ЕООД
на адреси: ул.„Л. Кабакчиев” № 4, гр.Казанлък, община Казанлък, тел. 0431/ 62 225
ул.„Розова долина” № 100, гр.Казанлък, община  Казанлък
тел. 0885/701790

Райониране на практиките на ОПЛ към общи ЛКК

Специализирана ЛКК – Педиатрия
1. „Медицински център Ескулап – В” ЕООД
адрес: ул. „Скобелев” № 16, гр. Казанлък, община Казанлък
тел. 0431/874 30

Специализирана ЛКК – Акушерство и гинекология    
1. „Диагностично – консултативен център - Поликлиника Казанлък” ЕООД
адрес: ул.„Стара планина” № 12, гр.Казанлък, община Казанлък
тел. 0431/ 632 17
2. „Медицински център Ескулап – В” ЕООД
адрес: ул.„Скобелев” № 16, гр.Казанлък, община Казанлък
тел. 0431/ 874 30
3. „Медицински център Казанлък” ООД
адрес: ул. „Христо Ботев” № 78, гр. Казанлък, община Казанлък
тел. 0431/629 43

Специализирана ЛКК – Нервни болести
1. „Медицински център Ескулап – В” ЕООД
адрес: ул.„Алеко Константинов” № 6, гр.Казанлък, община Казанлък
тел. 0431/ 781 39

Специализирана ЛКК – Очни болести
1. „Диагностично – консултативен център - Поликлиника Казанлък” ЕООД
адрес: ул.„Стара планина” № 12, гр.Казанлък, община Казанлък
тел. 0431/ 632 17

Специализирана  ЛКК – Вътрешни болести
1. „Диагностично – консултативен център - Поликлиника Казанлък” ЕООД
адрес: ул.„Стара планина” № 12, гр.Казанлък, община Казанлък
тел. 0431/ 632 17

Общини Чирпан, Братя Даскалови

Общи ЛКК
1. „Медицински център д-р Н. Тошев – Чирпан” ЕООД
адрес: ул.„П. К. Яворов” № 19, гр.Чирпан, община Чирпан
тел. 0416/ 933 24
2. „Медицински център Чирпан” ООД
адрес: ул.„Г.Димитров” № 32, гр.Чирпан, община Чирпан
тел. 0416/ 931 00

Райониране на практиките на ОПЛ към общи ЛКК

Община Гълъбово

Обща ЛКК
1. „Медицински център І Гълъбово” ЕООД
адрес: ул.„Алеко Константинов” № 10, гр.Гълъбово, община Гълъбово
тел. 0418/ 6 22 57

Райониране на практиките на ОПЛ към общи ЛКК

Община Раднево

Обща ЛКК    
1. "Медицински център – І Раднево" ЕООД
адрес: ул.„Г. Димитров” № 38, гр.Раднево, община Раднево
тел. 0417/ 8 30 90

Райониране на практиките на ОПЛ към общи ЛКК

 

Copyright © 2011-2016 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.