Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Промени в медицинската експертиза

В ДВ бр. 84 от 25.10.2019 г. е обнародвано Постановление № 267 от 22 октомври 2019 г. на Министерски съвет за изменение и допълнение на Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, приет с Постановление № 83 на Министерския съвет от 2010 г.

Пълният текст на Правилника с направените изменения и допълнения може да намерите тук

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.