Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

Отчет за постъпили сигнали за корупция

 

През 2023 г. няма постъпили сигнали за корупция в РЗИ - Стара Загора.

През 2022 г. няма постъпили сигнали за корупция в РЗИ - Стара Загора.

През 2021 г. няма постъпили сигнали за корупция в РЗИ - Стара Загора.

През 2020 г. няма постъпили сигнали за корупция в РЗИ - Стара Загора.

През 2019 г. няма постъпили сигнали за корупция в РЗИ - Стара Загора.

През 2018 г. няма постъпили сигнали за корупция в РЗИ - Стара Загора.

През 2017 г. няма постъпили сигнали за корупция в РЗИ - Стара Загора.

През 2016 г. няма постъпили сигнали за корупция в РЗИ - Стара Загора.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.