Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Министерство на здравеопазването

Сайтът е в процес на обновяване и изпълване със съдържание. Възможно е някои от линковете да не съдържат все още информация. Благодарим за разбирането!

ТЕЛК

На територията на област Стара Загора са разкрити и действат следните 3 състава на ТЕЛК към УМБАЛ “Проф. д-р Ст. Киркович” АД гр. Стара Загора:

  • ТЕЛК І-ви състав
  • ТЕЛК ІІ-ри състав
  • ТЕЛК ІV-ти състав

Всички състави на ТЕЛК се намират на адрес гр. Стара Загора, ул. Армейска № 11 (от северната страна на Медицинския факултет, в сградата на бившата поликлиника на университетската болница).

Телефони за контакти:

  • ТЕЛК І-ви състав – 042/ 698 234
  • ТЕЛК ІІ-ри състав - 042/ 698 235
  • ТЕЛК ІV-ти състав – 042/ 698 487

Copyright © 2011-2016 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.