Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

881 Изготвяне на протокол за извършена проверка на място във връзка с издаване на лицензия за търговия на едро или дребно и съхранение на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.