Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

3041 Издаване на удостоверение за спазване на здравните изисквания и утвърдените медицински стандарти от лечебни заведения за извънболнична помощ и хосписите

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.