Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

2155 Предоставяне на специални рецептурни бланки на лечебни заведения за болнична помощ за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

 

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.