Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Министерство на здравеопазването

Сайтът е в процес на обновяване и изпълване със съдържание. Възможно е някои от линковете да не съдържат все още информация. Благодарим за разбирането!

Харта на клиента

slize1НАСТОЯЩАТА ХАРТА е създадена от екипа на РЗИ Стара Загора въз основа на формулираните основни принципи в приетата с решение № 878/29.12.2002г. на Министерски Съвет на Република България концепция за подобряване на административното обслужване в контекста на  принципа "едно гише".

.

Copyright © 2011-2016 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.