Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

Харта на клиента

slize1НАСТОЯЩАТА ХАРТА е създадена от екипа на РЗИ - Стара Загора въз основа на формулираните основни принципи в приетата с решение № 878/29.12.2002г. на Министерски Съвет на Република България концепция за подобряване на административното обслужване в контекста на  принципа "едно гише".

.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.