Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Министерство на здравеопазването

Сайтът е в процес на обновяване и изпълване със съдържание. Възможно е някои от линковете да не съдържат все още информация. Благодарим за разбирането!

Анализи

 

2016 г.

1. Анализ на резултатите от мониторинга и контрола на нейонизиращи лъчения, като фактор на жизнената среда и на обектите, източници на нейонизиращи лъчения от РЗИ – Стара Загора през 2016 година

2. Годишна характеристика на нивото на шумовото натоварване в градовете Стара Загора и Казанлък през 2016 г.

3. Доклад за влиянието на атмосферния въздух върху здравето на населението в наблюдаваните населени места през 2016 г.

 

2015 г.

1. Анализ на резултатите от мониторинга и контрола на нейонизиращи лъчения, като фактор на жизнената среда и на обектите, източници на нейонизиращи лъчения от РЗИ – Стара Загора през 2015 година

2. Годишна характеристика на нивото на шумовото натоварване в градовете Стара Загора и Казанлък през 2015 г.

3. Доклад за влиянието на атмосферния въздух върху здравето на населението в наблюдаваните населени места през 2015 г.

 

2014 г.

1. Годишна характеристика на нивото на шумовото натоварване в градовете Стара Загора и Казанлък през 2014 г.

2. Доклад за влиянието на атмосферния въздух върху здравето на населението в наблюдаваните населени места през 2014 г

 

Copyright © 2011-2016 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.