Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Анализи

 

2021 г.

Доклад за качеството на водата за питейно-битови цели в област Стара Загора за 2021 г.

Годишна характеристика на нивото на шумовото натоварване в градовете Ст. Загора и Казанлък през 2021 г.

Годишен доклад с анализ на резултатите от мониторинга и контрола на нейонизиращи лъчения като фактор на жизнената среда и на обектите, източници на нейонизиращи лъчения от РЗИ - Стара Загора през 2021 г.Годишен доклад с анализ на резултатите от мониторинга и контрола на нейонизиращи лъчения като фактор на жизнената среда и на обектите, източници на нейонизиращи лъчения от РЗИ - Стара Загора през 2021 г.

2020 г.

Годишна характеристика на нивото на шумовото натоварване в градовете Ст. Загора и Казанлък през 2020 г.

Годишен доклад с анализ на резултатите от мониторинга и контрола на нейонизиращи лъчения като фактор на жизнената среда и на обектите, източници на нейонизиращи лъчения от РЗИ - Стара Загора през 2020 г.

2019 г.

Доклад за влиянието на атмосферния въздух върху здравето на населението в наблюдаваните населени места за 2019 г.

Доклад за качеството на водата за питейно-битови цели в област Стара Загора за 2019 г.

Годишна характеристика на нивото на шумовото натоварване в градовете Ст. Загора и Казанлък през 2019 г.

Годишен доклад с анализ на резултатите от мониторинга и контрола на нейонизиращи лъчения като фактор на жизнената среда и на обектите, източници на нейонизиращи лъчения от РЗИ - Стара Загора през 2019 г.
 

2018 г.

Доклад за влиянието на атмосферния въздух върху здравето на населението в наблюдаваните населени места през 2018 г.

Доклад за качеството на водата за питейно-битови цели в област Стара Загора за 2018 г.

Годишна характеристика на нивото на шумовото натоварване в градовете Ст. Загора и Казанлък през 2018 г.

Годишен доклад с анализ на резултатите от мониторинга и контрола на нейонизиращи лъчения като фактор на жизнената среда и на обектите, източници на нейонизиращи лъчения от РЗИ - Стара Загора през 2018 г.

 

2017 г.

Доклад за влиянието на атмосферния въздух върху здравето на населението в наблюдаваните населени места през 2017 г.

Доклад за качеството на водата за питейно-битови цели в област Стара Загора за 2017 г.

Годишна характеристика на нивото на шумовото натоварване в градовете Ст. Загора и Казанлък през 2017 г.

Годишен доклад с анализ на резултатите от мониторинга и контрола на нейонизиращи лъчения като фактор на жизнената среда и на обектите, източници на нейонизиращи лъчения от РЗИ - Стара Загора през 2017 г.

 

2016 г.

1. Анализ на резултатите от мониторинга и контрола на нейонизиращи лъчения, като фактор на жизнената среда и на обектите, източници на нейонизиращи лъчения от РЗИ – Стара Загора през 2016 година

2. Годишна характеристика на нивото на шумовото натоварване в градовете Стара Загора и Казанлък през 2016 г.

3. Доклад за влиянието на атмосферния въздух върху здравето на населението в наблюдаваните населени места през 2016 г.

 

2015 г.

1. Анализ на резултатите от мониторинга и контрола на нейонизиращи лъчения, като фактор на жизнената среда и на обектите, източници на нейонизиращи лъчения от РЗИ – Стара Загора през 2015 година

2. Годишна характеристика на нивото на шумовото натоварване в градовете Стара Загора и Казанлък през 2015 г.

3. Доклад за влиянието на атмосферния въздух върху здравето на населението в наблюдаваните населени места през 2015 г.

 

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.