Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

Планове и отчети

- ПЛАН за дейността на Регионална здравна инспекция - Стара Загора за 2024г.

ОТЧЕТ за дейността на Регионална здравна инспекция - Стара Загора за 2023г.

- РЕЗУЛТАТ от анкетно проучване за оценка на удовлетвореността на потребителите от работата на РЗИ – Стара Загора през 2023г. 

- БЮДЖЕТ за 2023г.

ОТЧЕТ за дейността на Регионална здравна инспекция - Стара Загора за 2022г.

- РЕЗУЛТАТ от анкетно проучване за оценка на удовлетвореността на потребителите от работата на РЗИ – Стара Загора през 2022г. 

- ОТЧЕТ за дейността на Регионална здравна инспекция - Стара Загора за 2021г.

- РЕЗУЛТАТ от анкетно проучване за оценка на удовлетвореността на потребителите от работата на РЗИ – Стара Загора през 2021г. 

- ОТЧЕТ за дейността на Регионална здравна инспекция - Стара Загора за 2020г.

- РЕЗУЛТАТ от анкетно проучване за оценка на удовлетвореността на потребителите от работата на РЗИ – Стара Загора през 2020г.

- РЕЗУЛТАТ от анкетно проучване за оценка на удовлетвореността на потребителите от работата на РЗИ – Стара Загора през 2019г.

- ОТЧЕТ за дейността на Регионална здравна инспекция - Стара Загора за 2018г.

- РЕЗУЛТАТ от анкетно проучване за оценка на удовлетвореността на потребителите от работата на РЗИ – Стара Загора през 2018г.

- ОТЧЕТ за дейността на Регионална здравна инспекция - Стара Загора за 2017г.

- РЕЗУЛТАТ от анкетно проучване за оценка на удовлетвореността на потребителите от работата на РЗИ – Стара Загора през 2017г.

-  ОТЧЕТ за дейността на Регионална здравна инспекция Стара Загора за 2016г.

 - РЕЗУЛТАТ от анкетно проучване за оценка на удовлетвореността на потребителите от работата на РЗИ – Стара Загора през 2016г.

 - ОТЧЕТ за дейността на Регионална здравна инспекция Стара Загора за 2015г.

 - РЕЗУЛТАТ от анкетно проучване за оценка на удовлетвореността на потребителите от работата на РЗИ – Стара Загора през 2015г.

 - ОТЧЕТ за дейността на Регионална здравна инспекция Стара Загора за 2014г.

 - РЕЗУЛТАТ от анкетно проучване за оценка на удовлетвореността на потребителите от работата на РЗИ – Стара Загора през 2014г.

 

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.