Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Министерство на здравеопазването

Сайтът е в процес на обновяване и изпълване със съдържание. Възможно е някои от линковете да не съдържат все още информация. Благодарим за разбирането!

Отчети

 - РЕЗУЛТАТ от анкетно проучване за оценка на удовлетвореността на потребителите от работата на РЗИ – Стара Загора през 2018г.

- ОТЧЕТ за дейността на Регионална здравна инспекция - Стара Загора за 2017г.

- РЕЗУЛТАТ от анкетно проучване за оценка на удовлетвореността на потребителите от работата на РЗИ – Стара Загора през 2017г.

-  ОТЧЕТ за дейността на Регионална здравна инспекция Стара Загора за 2016г.

 - РЕЗУЛТАТ от анкетно проучване за оценка на удовлетвореността на потребителите от работата на РЗИ – Стара Загора през 2016г.

 - ОТЧЕТ за дейността на Регионална здравна инспекция Стара Загора за 2015г.

 - РЕЗУЛТАТ от анкетно проучване за оценка на удовлетвореността на потребителите от работата на РЗИ – Стара Загора през 2015г.

 - ОТЧЕТ за дейността на Регионална здравна инспекция Стара Загора за 2014г.

 - РЕЗУЛТАТ от анкетно проучване за оценка на удовлетвореността на потребителите от работата на РЗИ – Стара Загора през 2014г.

 

Copyright © 2011-2016 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.