Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Опасни нехранителни стоки, открити на територията на ЕС

Информация от Министерство на здравеопазването и Комисията за защита на потребителите за наличие на опасни стоки с доказан риск за здравето на човека, открити на територията на Европейския съюз, за които са получени нотификации по системата RAPEX:

  03.07.2013г.          28.08.2013г.          04.09.2013г.          23.09.2013г.

  21.10.2013г.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.