Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Епидемична обстановка

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 29.11.- 05.12.2021 г. /48 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 48 седмица на 2021 г. са регистрирани общо 55 случая на ОРЗ, при 61 за предходната седмица.
Заболеваемост – 43,78 0/000.
Регистрирани са общо 10 случая на заразни заболявания, при 25 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела3 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък и с.Енина. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-17/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит7 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък, с.Опан и с.Скобелево. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+3/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.