Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Министерство на здравеопазването

Сайтът е в процес на обновяване и изпълване със съдържание. Възможно е някои от линковете да не съдържат все още информация. Благодарим за разбирането!

Епидемична обстановка

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 06.11.- 12.11.2017г. /45 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 45 седмица на 2017г. са регистрирани общо 241 случая на ОРЗ, при 213 за предходната седмица.
Заболеваемост – 176,16/000
Регистрирани са общо 63 случая на заразни заболявания, при 64 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела41 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък, с.Опан, с.Ръжена, гр.Гълъбово, гр.Раднево, с.Копринка, с.Хрищени, с.Змеево. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+9/.
- Скарлатина4 случая гр.Стара Загора, гр.Казанлък. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-3/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ентероколит2 случая от гр.Стара Загора, с.Калояновец. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-1/.
- Ротавирусен гастроентероколит1 случай от с.Калояновец. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица / -1/.
- Шигелоза2 случая от с.Дъбово, с.Черна гора. По категория случаите са класифицирани като потвърдени. Отклонение от предходната седмица /+2/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит13 случая от с.Черна гора, гр.Стара Загора, с.Зимница, гр.Николаево, с.Гранит, с.Оризово. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-2/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2016 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.