Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Епидемична обстановка

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 16.05.- 22.05.2022 г. /20 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 20 седмица на 2022 г. са регистрирани общо 38 случая на ОРЗ, при 55 за предходната седмица.
Заболеваемост – 30,25 0/000.
Регистрирани са общо 41 случая на заразни заболявания, при 31 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела 35 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък, гр.Чирпан, гр.Шипка, гр.Павел баня, с.Енина, с.Овощник, с.Търничени и с.Горно сахране. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+10/.
- Скарлатина1 случай от гр.Раднево. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /0/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ротавирусен ентерит1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /0/.
- Салмонелоза1 случай от гр.Казанлък. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /0/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит – тип Б-1 случай от гр.Казанлък и тип А-1 случай от с.Малко Кадиево. По категория случаите са класифицирани като потвърден и вероятен. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на трансмисивните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Марсилска треска1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /+1/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.