Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Министерство на здравеопазването

Сайтът е в процес на обновяване и изпълване със съдържание. Възможно е някои от линковете да не съдържат все още информация. Благодарим за разбирането!

Епидемична обстановка

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ  09.04.- 15.04.2018г. /15 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 15 седмица на 2018 г. са регистрирани общо 118 случая на ОРЗ, при 125 за предходната седмица.
Заболеваемост – 89,15/000
Регистрирани са общо 26 случая на заразни заболявания, при 38 за предходната седмица. 

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела13 случая от гр.Казанлък, гр.Стара Загора, с.Обручище. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-11/.
- Скарлатина1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /-2/

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните: 
- Ентероколит6 случая от гр.Стара Загора, гр.Мъглиж, с.Даскал Атанасово, гр.Раднево, с.Копринка. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+4/
- Ротавирусен гастроентероколит4 случая от с.Асен, гр.Стара Загора, с.Черна гора, с.Едрево. По категория случаите са класифицирани като потвърдени. Отклонение от предходната седмица /+4/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит2 случая от с.Черна гора, с.Хрищени. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-4/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2016 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.