Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Епидемична обстановка

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 12.08.- 18.08.2019г. /33 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 33 седмица на 2019 г. са регистрирани общо 128 случая на ОРЗ, при 121 за предходната седмица.
Заболеваемост - 93,90/000
Регистрирани са общо 11 случая на заразни заболявания, при 24 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /-11/.
- Епидемичен паротит2 случая от гр.Казанлък. По категория случаите са класифицирани като потвърдени. Отклонение от предходната седмица /+1/.
- Туберкулоза1 случай от гр.Казанлък. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ентероколит1 случай от гр.Раднево. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /+1/.
- Салмонелоза2 случая от гр.Стара Загора, с.Едрево. По категория случаите са класифицирани като потвърдени. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит1 случай от с.Тъжа. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /-1/.

От групата на трансмисивните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Лаймска болест1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като потвърден .Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на невроинфекции регистрираните случаи са следните:
- Вирусен менингит1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /0/.
- Бактериален менингит неуточнен1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /+1/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2016 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.