Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 22.07.- 28.07.2019г. /30 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 30 седмица на 2019 г. са регистрирани общо 126 случая на ОРЗ, при 132 за предходната седмица.
Заболеваемост - 92,44/000
Регистрирани са общо 17 случая на заразни заболявания, при 10 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела6 случая от гр.Казанлък, с.Гита, с.Юлиево, гр.Крън. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+3/.
- Туберкулоза1 случай от гр.Раднево. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ентероколит1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /0/.
- Ротавирусен гастроентероколит2 случая от гр.Стара Загора, гр.Чирпан . По категория случаите са класифицирани като потвърдени. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит3 случая от гр.Казанлък, гр.Стара Загора, с.Габарево. По категория случаите са класифицирани като вероятни.Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на трансмисивните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Лаймска болест2 случая от гр.Казанлък, с.Горно Черковище. По категория случаите са класифицирани като вероятни . Отклонение от предходната седмица /+2/.
- Марсилска треска1 случай от с.Априлово. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на невроинфекции регистрираните случаи са следните:
- Вирусен менингит1 случай от с.Сърнево. По категория случаят е класифициран като вероятен Отклонение от предходната седмица /+1/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

 

Copyright © 2011-2016 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.