Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 02.09.- 08.09.2019г. /36 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 36 седмица на 2019 г. са регистрирани общо 111 случая на ОРЗ, при 112 за предходната седмица.
Заболеваемост - 81,43/000
Регистрирани са общо 7 случая на заразни заболявания, при 32 за предходната седмица.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Салмонелоза2 случая от гр.Стара Загора, с.Овощник. По категория случаите са класифицирани като потвърдени. Отклонение от предходната седмица /0/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит4 случая от с.Ягода, гр.Стара Загора. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на трансмисивните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Марсилска треска1 случай от гр.Казанлък. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /-2/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2016 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.