Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

КАБКИС – Кабинет за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ /СПИН

Лице за контакт: д-р Таня Перчемлиева
телефон: 042/ 604151
адрес: гр.Стара Загора, ул."Стефан Караджа" № 10, ет. І, стая 116

Работно време на кабинета:
Понеделник  – от 08.30ч. до 12.30ч.
Вторник        – от 13.00ч. до 17.00ч.
Сряда           – от 08.30ч. до 12.30ч.
Четвъртък    – от 13.00ч. до 17.00ч.
Петък           – от 08.30ч. до 12.30ч.

Дейност на кабинета 
Кабинетът за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН /КАБКИС/ при РЗИ Стара Загора работи по “Програмата за превенция на ХИВ/СПИН”, финансирана от „Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария”.
КАБКИС е открит  официално на 01.12.2003г. Кабинетът е разкрит в хода на изпълнение на подкрепяния от СЗО компонент “Оценка на възможностите за осъществяване на широкомащабно безплатно консултиране и изследване в България за контрол на ХИВ/СПИН”, като част от съвместния проект на Министерството на здравеопазването и Програмата за развитие към ООН /ПРООН/BUL/98/005“. Той е десетият кабинет на тази Програма.
От откриването до сега в него са изследвани за СПИН, анонимно и безплатно, над 3200 човека. Най-младият клиент на Кабинета е на 12 г., а най-възрастният – на 77 г.
За 2005 г. КАБКИС Стара Загора има най-голям брой изследвани клиенти /1500/ сред вече 15-те КАБКИС в България. Славата си на първенец на страната Кабинетът дължи на успешното партниране с много правителствени и неправителствени организации, работещи по различни компоненти на Програмата за превенция на ХИВ/СПИН.
КАБКИС Стара Загора е първият кабинет в България, който поде инициативата да бъдат изследвани по тяхно желание лишените от свобода в Старозагорския затвор.
От 2006 г. КАБКИС взема участие в работата по Компонент 2 на “Програмата за превенция и контрол на ХИВ/СПИН” - “Изграждане и функциониране на национална стратегия за второ поколение епидемиологичен надзор за ХИВ/СПИН”, насочено към рисковите групи на населението.

В Кабинета се провежда доброволно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН, нископрагова услуга на здравеопазването, ориентирана основно към младите хора. Кабинетът разполага и с бързи тестове само за СПИН, които отчитат резултата в рамките на 10 минути.
 
Консултация в КАБКИС
Оказвайки емоционална подкрепа, консултантът в КАБКИС дава възможност на клиента да се справи със стреса и да вземе лични решения по отношение на ХИВ/СПИН.
Консултирането бива пред- и следтестово, както и последващо. То включва обсъждане на личния рисков профил, оценка на персоналния риск и подпомагане на превантивно поведение. Превантивното консултиране за ХИВ има съществен ефект за намаляване разпространението на полово предаваните болести чрез  ограничаване на рисковото поведение.
 
Изследване в КАБКИС
За посещение в Кабинета не е необходимо здравно осигуряване и направление от личен лекар. Изследването е гарантирано анонимно, безплатно и може да се извършва многократно.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.