Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Министерство на здравеопазването

Сайтът е в процес на обновяване и изпълване със съдържание. Възможно е някои от линковете да не съдържат все още информация. Благодарим за разбирането!

Качество на питейната вода

Актуална информация за изпълнението на мониторинга на питейни води в област Стара Загора за периода от 16 - 31 януари 2019 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – 1, с. Казанка

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 63

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в постоянния мониторинг

 • Брой проби по физико-химични показатели - 84
 • Брой анализи по физико-химични показатели - 926
 • Брой проби по микробиологични показатели - 76
 • Брой анализи по микробиологични показатели - 228

4. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг

 • Брой проби по физико-химични показатели - 14
 • Брой анализи по физико-химични показатели - 700
 • Брой проби по микробиологични показатели - 14
 • Брой анализи по микробиологични показатели - 70

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг

 • Брой проби по физико-химични показатели - 10
 • Брой анализи по физико-химични показатели -110
 • Брой проби по микробиологични показатели - 10
 • Брой анализи по микробиологични показатели - 10

 6. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници

 • Брой проби по физико-химични показатели 
 • Брой анализи по физико-химични показатели
 • Брой проби по микробиологични показатели
 • Брой анализи по микробиологични показатели

7. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания

 • Ентероколити - 2
 • Шигелози - 0
 • Вирусен хепатит тип А - 4
 • Салмонелози - 1
 • Колиентерити - 0

Няма причинна връзка между инфекциозните заболявания и качествата на питейната вода.

8. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването
Издаденено е едно предписание

Таблица с пълните данни от мониторинга на питейни води в област Стара Загора за периода от 16 до 31 януари 2019 г.

Copyright © 2011-2016 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.