Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Министерство на здравеопазването

Сайтът е в процес на обновяване и изпълване със съдържание. Възможно е някои от линковете да не съдържат все още информация. Благодарим за разбирането!

Качество на питейната вода

Актуална информация за изпълнението на мониторинга на питейни води в област Стара Загора за периода от 1 - 15 януари 2018 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 1

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в постоянния мониторинг

 • Брой проби по физико-химични показатели - 20
 • Брой анализи по физико-химични показатели - 163
 • Брой проби по микробиологични показатели - 20
 • Брой анализи по микробиологични показатели - 40

4. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг

 • Брой проби по физико-химични показатели - 0
 • Брой анализи по физико-химични показатели - 0
 • Брой проби по микробиологични показатели - 0
 • Брой анализи по микробиологични показатели - 0

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг

 • Брой проби по физико-химични показатели - 0
 • Брой анализи по физико-химични показатели - 0
 • Брой проби по микробиологични показатели - 0
 • Брой анализи по микробиологични показатели - 0

 6. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници

 • Брой проби по физико-химични показатели - 0
 • Брой анализи по физико-химични показатели - 0
 • Брой проби по микробиологични показатели - 0
 • Брой анализи по микробиологични показатели – 0

7. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания

 • Ентероколити - 6
 • Шигелози - 0
 • Вирусен хепатит тип А - 7
 • Салмонелози - 0
 • Колиентерити - 1

Няма причинна връзка между инфекциозните заболявания и качествата на питейната вода.

8. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването
През периода са издадени предписания – 1 бр.

Таблица с пълните данни от мониторинга на питейни води в област Стара Загора за периода от 1 до 15 януари 2018 г.

Copyright © 2011-2016 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.