Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

Качество на питейната вода

Актуална информация за изпълнението на мониторинга на питейни води в област Стара Загора за периода от 01 - 15 ноември 2023 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 31

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в постоянния мониторинг

 • Брой проби по физико-химични показатели - 32
 • Брой анализи по физико-химични показатели - 353
 • От тях с отклонения: Показател - нитрати:
  с.Братя Кунчеви, стойност: 70,0; Норма: 50,0;
  с.Елхово, стойност: 57,2; Норма: 50,0;
  с.Михайлово, стойност: 108,0; Норма: 50,0;
  с.Воденичарово, стойност: 109,0; Норма: 50,0;
  с.Свобода, стойност: 64,7; Норма: 50,0;
  с.Васил Левски, стойност: 58,3; Норма: 50,0.
 • Брой проби по микробиологични показатели - 35
 • Брой анализи по микробиологични показатели - 105
 • От тях с отклонения: Показател - Коли-форми:
  с.Остра Могила, стойност: 10/100; Норма: 0/100; ОБМ 64 кое/см3.

4. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг

 • Брой проби по физико-химични показатели - 16
 • Брой анализи по физико-химични показатели - 1200
 • От тях с отклонения: Показател - нитрати:
  с.Преславен, стойност: 170,0; Норма: 50,0.
 • Брой проби по микробиологични показатели - 16
 • Брой анализи по микробиологични показатели - 80

 5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг

 • Брой проби по физико-химични показатели - 0
 • Брой анализи по физико-химични показатели - 0
 • Брой проби по микробиологични показатели - 0
 • Брой анализи по микробиологични показатели  - 0

 6. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници

 • Брой проби по физико-химични показатели - 0
 • Брой анализи по физико-химични показатели - 0
 • Брой проби по микробиологични показатели - 0
 • Брой анализи по микробиологични показатели - 0

7. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания

 • Ентероколити - 3
 • Шигелози - 0
 • Вирусен хепатит тип А - 0
 • Салмонелози - 0
 • Колиентерити - 0

    Няма причинна връзка между инфекциозните заболявания и качеството на питейната вода. 

8. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването

 • През периода са издадени: - предписания1 бр.

Забележка: Взетите контролни проби питейна вода от РЗИ – Стара Загора и „ВиК“ ЕООД – Стара Загора в с. Остра Могила са без отклонения по микробиологични показатели. 

Таблица с пълните данни от мониторинга на питейни води в област Стара Загора за периода от 01 до 15 ноември 2023 г.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.