Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

Актуална информация за изпълнението на мониторинга на питейни води в област Стара Загора за периода от 16 - 31 юли 2023 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 18

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в постоянния мониторинг

 • Брой проби по физико-химични показатели - 8
 • Брой анализи по физико-химични показатели - 88
 • От тях с отклонения: Показател - нитрати: с.Даскал Атанасово, стойност: 57,1, Норма: 50,0; с.Тополяне, стойност: 59,5, Норма: 50,0; с.Партизанин, стойност: 55,3, Норма: 50,0
 • Брой проби по микробиологични показатели - 8
 • Брой анализи по микробиологични показатели - 24

4. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг

 • Брой проби по физико-химични показатели - 10
 • Брой анализи по физико-химични показатели - 700
 • От тях с отклонения: Показател - нитрати: с.Трънково, стойност: 57,5, Норма: 50,0; с.Черна Гора, стойност: 56,3, Норма: 50,0
 • Брой проби по микробиологични показатели - 10
 • Брой анализи по микробиологични показатели - 50

 5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг

 • Брой проби по физико-химични показатели - 0
 • Брой анализи по физико-химични показатели - 0
 • Брой проби по микробиологични показатели - 0
 • Брой анализи по микробиологични показатели  - 0

 6. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници

 • Брой проби по физико-химични показатели - 0
 • Брой анализи по физико-химични показатели - 0
 • Брой проби по микробиологични показатели - 7
 • Брой анализи по микробиологични показатели - 49

7. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания

 • Ентероколити - 1
 • Шигелози - 0
 • Вирусен хепатит тип А - 0
 • Салмонелози - 1
 • Колиентерити - 0

    Няма причинна връзка между инфекциозните заболявания и качеството на питейната вода. 

8. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването

 • През периода няма издадени предписания.

Таблица с пълните данни от мониторинга на питейни води в област Стара Загора за периода от 16 до 31 юли 2023 г.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.