Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021 – 2025 г.

Основните хронични незаразни болести (ХНБ) – сърдечно-съдови заболявания, злокачествени новообразувания, хронични респираторни болести и диабет са причина за 60% от всички смъртни случаи в световен мащаб, 80% от които са в страните с ниски и средни доходи.

Виж пълния текст...

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.