Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата 2021-2025г.

Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в България за периода 2021 – 2025 г.

Виж пълния текст...

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.