Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка 2021-2024г.

Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка 2021 – 2024 г., прета с решение на Министерския съвет № 183 от 05 март 2021 г.

Виж пълния текст...

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.