Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Национална програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2021-2030

В област Стара Загора лечебните заведения изпълняват следните дейности по Национална програма за подобряване на майчиното и детско здраве (2021 – 2030):

1. Провеждане на масов универсален неонатален слухов скрининг в родилните и неонатологични клиники/отделения, с цел ранно откриване и навременна интервенция при увреждане на слуха при новородени. Слуховият скрининг е изследването на слуха на всички новородени деца с апарат за отоакустични емисии. Преди провеждане на изследването, майката (бащата/настойник/близък роднина) следва да бъде информирана за целта на изследването, като подпише „Информирано съгласие за провеждане на слухов скрининг на новородено дете“. Датата и резултатът от изследването се отразява в ИЗ на детето и епикризата. В случай на установени отклонения от нормата, на родителя (настойника) се дават указания за необходимостта от извършване на контролно изследване на слуха на новороденото, до 7 дни след изписването му, от УНГ-специалист в УНГ-отделение/клиника. Указанията се отразяват в епикризата, издадена от ЛЗ.

Лечебни заведения, в които се извършва неонатален слухов скрининг:
УМБАЛ “Проф. д-р Ст.Киркович” АД - гр.Стара Загора
МБАЛ "Тракия” ЕООД - гр.Стара Загора
МБАЛ "Ниамед” ООД - гр.Стара Загора
МБАЛ "Д-р Хр.Стамборски” ЕООД - гр.Казанлък
МБАЛ "Чирпан” ЕООД - гр.Чирпан

През 2022 г. са изследвани новородени деца както следва:

ЛЗ

Обхват на новородените с изследване с апарат за отоакустични емисии през 2021 г.

„МБАЛ Чирпан” ЕООД Чирпан

99 %

„МБАЛ Д-р Хр. Стамборски” ЕООД Казанлък

54 %

„МБАЛ Ниамед” ООД Стара Загора

98 %

„МБАЛ Тракия” ЕООД Стара Загора


78 %

УМБАЛ "Проф. д-р Ст. Киркович” АД Стара Загора

 
100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maichino detsko zdrave

2. Здравно-консултативен център за майчино и детско здраве.

Центърът осигурява:
• Информационни, логистични и координационни дейности за деца с увреждания и с хронични заболявания, родилки и бременни с патология на бременността в хода на тяхното болнично лечение и/или амбулаторно проследяване и лечение;
• Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на деца с увреждания, хронични заболявания, бременни жени и родилки, хоспитализирани в болницата и превенция на изоставянето на деца;
• Предоставяне на специализирани консултации от медицински и немедицински специалисти за деца с увреждания, деца с хронични заболявания, недоносени деца, родилки и бременни с патология на бременността на място в здравно-консултативния център или в дома по искане на лекар от друго лечебно заведение. Консултациите се организират по предварително изготвен график и се осъществяват от лекари специалисти от лечебното заведение – изпълнител в зависимост от диагнозата и искането на насочващия лекар. Домашни посещения могат да се предоставят на деца с увреждания и хронични заболявания и недоносени деца до 1 година, за които след оценка на състоянието е преценена от специалистите в лечебното заведение необходимост от провеждане на консултация в домашни условия.

Консултациите, домашните посещения и дейностите по психологическа подкрепа и социално консултиране и насочване не се заплащат от пациента.

Всеки лекар (ОПЛ или специалист) може да насочи дете или бременна към центъра, като за целта опише медицинския или медико-социалния проблем в Медицинско направление – бл.119 (зелен талон). Необходимо е да бъдат описани проведените до момента лечебно-диагностични процедури и техния ефект, както и да се посочи какъв специалист е необходимо да консултира детето (бременната).

Пациентите може и да се самонасочат като посетят центъра на място, като ще получат подробна информация за услугите, които могат да ползват.

Здравно-консултативният център е разкрит към УМБАЛ "Проф. д-р Ст. Киркович” АД - гр.Стара Загора.
Адрес: гр. Стара Загора, ул. „Ген. Столетов“ № 2 (сградата на „окръжна болница”, вход на етажа на спешно отделение, кабинет № 20)
Внимание!! – в момента текат ремонтни дейности и задължително първо да се направи връзка по телефона с координатора)
Работно време – всеки работен ден от 8 ч. до 17 ч.
Приемно време за пациенти – вторник и четвъртък на място в кабинета от 10 ч. до 12 ч.
В останалото работно време можете да се свържете по телефона с координатора Люба Вълканова на телефон 0886 48 29 04 или на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

През 2022 г. здравно-кансултативния център по майчино и детско здраве е осъществил следната дейност:
- Брой лица (деца, родилки и бременни с патологична бременност), отразени в регистъра на лицата, посетили ЗКЦ – 918
- Брой деца, отразени в базата данни на децата с хронични заболявания и увреждания от областта, посетили ЗКЦ – 41
- Брой психологически консултации – 123
- Брой консултации от социален работник – 915
- Брой медицински консултации, осъществени в ЗКЦ – 0
- Брой домашни посещения - 0

3. Извършване на лабораторни изследвания и консултации в рамките на биохимичен скрининг за бременни за оценка на риска от раждане на дете с болест на Даун, други анеуплоидии, спина бифида, аненцефалия и тежък дефект на коремната стена.
Лабораторните изследвания се извършват на всички бременни, независимо от здравноосигурителния им статус, които са заявили желание, до изчерпване на лимита. Дейностите включват лабораторно изследване и медико-генетична консултация при връчването на резултатите и не се заплащат от бременните (заплащат се от МЗ в рамките на лимита – 180 изследвания).

Предварително и необходимо да бъде определена с ултразвук точната гестационна възраст от АГ специалист с компетентност по фетална анатомия. Ултразвуковото изследване не се заплаща в рамките на Програмата.

Лабораторното изследване се извършва от 11-ата до 13-ата плюс 6 дни гестационна седмица на бременността и от 15-ата до 19-ата гестационна седмица на бременността.
УЗД изследването (до 2 дни преди вземането на кръвната проба) може да се извърши в приемните кабинети на АГ клиника или от друг акушер-гинеколог, като резултата се описва в бланка 119 на МЗ, подписва и подпечатва от извършилия изследването. Към бланката се добавя и УЗД снимка. Кръвната проба се взема в манипулационната на лабораторията по медицинска генетика към УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович” Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Армейска” №11 (бивш ректорат на МФ), ет.4. Работното време на кабинета и манипулационната е от 8.00ч. до 12.00 ч. всеки работен ден.

На същия адрес се получават резултатите и се извършва медико-генетичната консултация от специалист по медицинска генетика.

Биохимичен скрининг в I-ви триместър на бременността

Биохимичен скрининг във II-ри триместър на бременността

За изследването е необходим предварителен ултразвуков преглед, който задължително трябва да съдържа следната информация:

За изследването е необходим предварителен ултразвуков преглед, който задължително трябва да съдържа следната информация:

- дата на прегледа (до 2 дни преди вземането на пробата)

- дата на прегледа (до 2 дни преди вземането на пробата)

- CRL.

- срок на бременността, определен според ехографското измерване на BPD

- NT измерена в мм

 

- допълнително, може да се отбележи наличието на носна кост при плода, при което оценката на риска за синдром на Даун е малко по-прецизна.

 

 

При възникнали въпроси по дейностите от Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве (2021 – 2030), можете да се обръщате към:

Д-р Десислава Георгиева – РЗИ - Стара Загора –
Координатор за област Стара Загора;
тел. 0878229415
e-mail: d.georgieva@rzisz.org

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.