Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Актуални новини

Обучения на медицински специалисти от здравните кабинети към детски градини, детски ясли и училища в област Стара Загора

РЗИ - Стара Загора организира поредица обучения на медицински специалисти от здравните кабинети към детски градини, детските ясли и училищата в област Стара Загора. Те са насочени към спазване и прилагане на нормативните документи, свързани със заразната заболеваемост, дейности по Националната програма за профилактика на незаразните болести и други актуални въпроси.

Виж пълния текст...

На вниманието на всички лечебни заведения за извънболнична помощ!

Стартира отчетната кампания на годишните медико-статистически отчети за 2022 г.

Виж пълния текст...

В област Стара Загора се преустановяват мерките по време на грипна епидемия, считано от 01.02.2023г.

Въз основа на значителния спад на острите респираторни заболявания през последната седмица 23.01.2023г. – 29.01.2023г. и регистрираната заболеваемост от Грип и ОРЗ - 195, 02 на 10 000 население, РЗИ - Стара Загора преустановява вземане на мерки за удължаване на обявената грипна епидемия след 31.01.2023г., на територията на област Стара Загора.

Виж пълния текст...

Регистрира се понижаване на заболяемостта от Грип и ОРЗ в Област Стара Загора

Към 30.01.2023 г. в област Стара Загора се наблюдава низходяща тенденция при заболяемостта от грип и ОРЗ (заболяемост за периода 23-29 януари 2023 година - 195,02 на 10 000 души население, при 312,20 на 10 000 души население - за предходната седмица).

Виж пълния текст...

Заповед на директора на РЗИ – Стара Загора за удължаване на временните противоепидемични мерки до 31.01.2023 г. включително

Заповед № РД-01-15/23.01.2023 г.

Ha основание чл.63а, ал.2 от Закона за здравето във връзка с чл.73 от Административнопроцесуалния кодекс, с оглед продължаващата тенденция за поддържане на епидемични стойности на заболяемостта от ОРЗ и грип на територията на област Стара Загора със стойности 312.20 на 10 000 души население, след съгласуване на временните противоепидемични мерки с Главния държавен здравен инспектор на РБългария и решение от 23.01.2023 г. на Областния оперативен щаб за борба с грип и ОРЗ за удължаване на грипна епидемия

Виж пълния текст...

Продължават въведените временни противоепидемични мерки на територията на област Стара Загора

Към 23.01.2023 г. заболяемостта от грип и ОРЗ в област Стара Загора поддържа епидемични стойности 312,20 на 10 000 души население, при 317,01 на 10 000 души население за предходната седмица.
За периода 16.01.2023 – 22.01.2023 г., отново най-висока заболяемост е регистрирана във възрастовата група от 0 до 4 години (1333,3 0/000), следвана от заболяемостта в групата от 5 до 14 години (865,74 0/000)/.

Виж пълния текст...

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.