Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Министерство на здравеопазването

Сайтът е в процес на обновяване и изпълване със съдържание. Възможно е някои от линковете да не съдържат все още информация. Благодарим за разбирането!

Информация за СДО

В РЗИ Стара Загора е получено План-разписание на курсовете и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински и немедицински кадри през 2018г., на Медицински факултет – София.

Желаещите да се включат в обученията могат да получат информация на интернет страницата на Медицински университет София: http://medfac.mu-sofia.com/ – в раздел СДО или в РЗИ Стара Загора – д-р Георгиева, стая 221.

Срок за подаване на заявките от лечебните заведения в РЗИ Стара Загора – 15.08.2017г.

Copyright © 2011-2016 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.