Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

16 ноември – Международен ден без тютюнев дим

Всяка година третият четвъртък на месец ноември е посветен на Международния ден без тютюнопушене. Събитието се провежда в страните по целия свят, като се подчертават рисковете за здравето, свързани с употребата на тютюневи изделия и се призовава за ефективна политика за намаляване на тяхното потребление.

През 2017 година Международният ден без тютюнопушене е на 16 ноември, а мотото на кампанията е „Пушенето и ти”. Министерство на здравеопазването чрез Регионална здравна инспекция Стара Загора си поставя за цел да се насочат усилията към реализиране на ефективни превантивни дейности и прояви за мотивация на активните пушачи за отказ от тютюнопушене.
В България 37.4% от населението на възраст над 20 години са активни пушачи по данни на „Национално проучване на факторите на риска за здравето” на Националния център по обществено здраве и анализи, 2013 – 2014 г., а тютюнопушенето като рисков за здравето фактор води до сърдечносъдови, ракови, белодробни, мозъчни и други тежки заболявания.
По повод 16 ноември - Международен ден без тютюнопушене Регионална здравна инспекция Стара Загора е планирала следните инициативи:

  • Изнесен Консултативен кабинет за отказ от тютюнопушене – ПГ „Ив. Хаджиенов”- гр. Казанлък, ПГСС - гр. Мъглиж, ПГ по лека промишленост - гр.Казанлък, СУ „Яворов” - гр.Чирпан, ПГСАГ „Л. Байер” – гр.Стара Загора, ПМГ „Г. Милев” – гр.Стара Загора
  • Здравно – образователни дейности и демонстрации на вредата от тютюнопушене чрез пушещата кукла Сю – СУ „Яворов” гр.Чирпан, НУ– гр.Чирпан, ОУ Самара – гр.Стара Загора, ПМГ „Г. Милев” – гр.Стара Загора, СУ „Хр.Смирненски” – гр.Стара Загора,” ПГ по лека промишленост гр. Казанлък, ОУ „Г. Райчев” – гр.Стара Загора, СУ „В. Левски” – гр. Стара Загора, 4 ОУ „К. Христов” – гр.Стара Загора, СУ „М. Горки” – гр. Стара Загора, 1 ОУ „Г. Бакалов” – гр.Стара Загора, ПГ „Ив. Хаджиенов”, гр.Казанлък
  • Разпространение на здравно – информационни материали и филми

С методичната подкрепа на РЗИ в училищата на Област Стара Загора са планирани различни дейности:

Община Стара Загора
- Дебати, дискусии, беседи, информационни кампании
- Изработване и представяне на презентации
- Изработване на табла
- Видеопрожекции
- Интернет послания
- Конкурси за рисунки и карикатури по темата, както и изложби
- Провеждане на викторини и анкети
- Ролеви игри
- Футболни срещи под надслов „Здравето пази и цигари не пуши”
- Разработване и разпространение на различни здравно - образователни материали
- Промотиране на алтернативно на тютюнопушенето поведение и цялостен училищен подход към проблема
- Демонстрации на вредата от тютюнопушене чрез пушещата кукла Сю
- Разходка в парк „Аязмо” под надслов „За чисти бели дробове”

Община Казанлък
- Изработване на презентации и информационни табла
- Беседи и дискусии
- Конкурси за, рисунки, подреждане на изложби
- Провеждане на спортно състезание – спорт срещу тютюнопушене
- Провеждане на викторини и анкети
- Изработване и разпространение на емблеми и стикери

Община Чирпан
- Видео прожекции и беседи
- Изработване на табла, рисунки, викторина
- Демонстрации на вредата от тютюнопушене чрез пушещата кукла Сю
- Изнесен консултативен кабинет за отказ от тютюнопушене
- Крос и щафетни игри

Община Павел баня
- Изработване на табла и презентации
- Видео прожекции
- Спортно междучасие
- Дискусии и беседи

Община Раднево
- Изработване на табла и презентации
- Радиопредаване
- Видео прожекции
- Беседи и дебати
- Изработване и разпространение на брошури и флаери
- Презентации за вредата от употреба на наргилета
- Изработване и демонстрация на пушеща кукла

Община Николаево
- Дискусии и беседи
- Изложба от ученически рисунки
- Спорт срещу тютюнопушене – състезания по народна топка

Община Гурково
- Дискусии и беседи
- Изложба от ученически табла

Община Братя Даскалови
- Дискусии и беседи
- Изложба от ученически рисунки, кътове

Copyright © 2011-2016 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.