Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Министерство на здравеопазването

Сайтът е в процес на обновяване и изпълване със съдържание. Възможно е някои от линковете да не съдържат все още информация. Благодарим за разбирането!

На вниманието на всички лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ!

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ!

По данни на Световната здравна организация за периода 23.08-27.10.17г. на остров Мадагаскар са регистрирани 1 365 случая на чума, 106 починали и леталитет 8%.

При 915 от заболелите /67%/ се касае за пневмонична форма и заболяването, което сочи, че предаването на заболяването чрез дихателни пръски и капки е основния механизъм за разпространение на чумата в Мадагаскар извън областите, които до момента се считаха за ендемични.

Остров Мадагаскар е ендемичен за чума и през последните 10 години е най-засегнатата страна в света с приблизително 400 случая годишно.
Предаването на инфекцията се осъществява целогодишно в ендемичните селски райони с периодично съобщаване на случай на бубонна чума.

Отчетеният през последните седмици брои случаи показва тенденция на задържане, което е индикатор, че епидемията постепенно се овладява. От началото на епидемията най-малко 54 здравни работници са заболели от чума. Най-засегнати от пневмонична чума са градските райони, вкл. и столицата на Мадагаскар – Антананариво, където са регистрирани 41 % от всички случаи в пристанищният град Туамасина. Спорадични случай на пневмонична чума, бе епидемична връзка с първоначалния взрив, са съобщени от няколко района в страната, като от епидемията са засегнати 14 от 22 региона.
Продължава проучването на случаите, издирването и наблюдението на контактните лица. Създадени са 9 центъра за лечение на чума в Мадагаскар.

Провеждат се информационни кампании за начините на разпросранение на заболяването и необходимите предпазни мерки. Въведен е скрининг на Международното летище в Антананариво на напускащите пътници, както и санитарен контрол на входовете и изходите на засегнатите градове. По отношение на прилагането на разпоредбите на Международните здравни правила ( 2005).

СЗО не препоръчва на този етап ограничаване на пътуванията и търговията с Мадагаскар.
Според СЗО профилактика се препоръчва само на лица, които са в блиизък контакт със случай на чума или са имали други рискови експозиции като ухапвания от бълхи или директен контакт с телесни течности или тъкани на заразени животни.

Във връзка с епидемията от чума в Мадагаскар Европейският център за превенция и контрол на заболяванията изготви и публикува на страницата си редица документи с основните съвети и мерки, които следва да се предприемат от пътуващите и от здравните работници, обслужващи пациенти със съмнение за чума.

Рискът за пътуващите от ЕС или внос на заболяването в страните от ЕС се счита за нисък, но държавите-членки следва да преразгледат плановете си за готовност, като отчетат наличието на преки или непреки полети от Мадагаскар.
Плановете трябва да включат възможността за откриване на съмнителен случай на мястото на влизане в стараната със самолет или кораб.

Въпреки незначителният риск от внос на заболяването в България, предоставаме Ви за сведение и ползване кратка информация с необходимите мерки, които следва да се предприемат за намаляване риска от заразяване при пътуване в засегнати зони при обслужване на съмнителен за заболяването случай.

Copyright © 2011-2016 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.