Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Информация за СДО

В РЗИ Стара Загора е получена Програма за продължаващо обучение – тематични курсове и индивидуално обучение за 2018 г. на „Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда” ЕАД гр.София.

Желаещите да се включат в обученията могат да получат информация в РЗИ - Стара Загора – д-р Георгиева, стая 221.

Заявките се изпращат в срок не по-късно от 3 седмици преди датата за начало на курса, посочена в Програмата.

Copyright © 2011-2016 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.