Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

Информация за гражданите!

В изпълнение на дейностите за 2022 г. по Националния план за действие за периода 2022-2023 г. за изпълнение на Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030 г., приоритет „Здравеопазване“, приета с Решение №278 на Министерския съвет от 2022 г. , Регионална здравна инспекция – Стара Загора получи безвъзмездно от Министерство на здравеопазването мобилен кабинет – за извършване на профилактични акушеро-гинекологични прегледи.

Задачата е подобряване на профилактичните дейности сред ромското население и на такова със затруднен достъп до лечебни заведения, чрез провеждане на ранна диагностика за акушеро-гинекологични заболявания.

След провеждане на процедура за избор на изпълнител, РЗИ Стара Загора сключи договор с ДКЦ „Районна Поликлиника Казанлък“ - ЕООД, който ще започне провеждането на профилактични прегледи.
Целевата група са лица от ромски произход и такива със затруднен достъп до лечебни заведения в населените места от област Стара Загора.

Съгласно изготвения график за периода от 12.09.2022 г. до 30.09.2022 г. прегледи ще се проведат в следните населени места на община Павел баня:
- На 12.09.2022 г.(понеделник) от 16:00 ч. до 18:30 ч. с. Манолово;
- На 13.09.2022 г. (вторник) от 16:00 ч. до 18:30 ч. с. Александрово;
- На 14.09.2022 г. (сряда) от 16:00 ч. до 18:30 ч. с. Тъжа;
- На 15.09.2022 г. (четвъртък) от 16:00 ч. до 18:30 ч. с. Търничени;
- На 16.09.2022 г. (петък) от 16:00 ч. до 18:30 ч. с. Габарево;
- На 19.09.2022 г. (понеделник) от 16:00 ч. до 18:30 ч. гр. Павел баня /ромска махала/;
- На 20.09.2022 г. (вторник) от 16:00 ч. до 18:30 ч. с. Скобелево;
- На 21.09.2022 г. (сряда) от 16:00 ч. до 18:30 ч. с. Скобелево;
- На 26.09.2022 г. (понеделник) от 16:00 ч. до 18:30 ч. с. Горно Сахране;
- На 27.09.2022 г. (вторник) от 16:00 ч. до 18:30 ч. с. Долно Сахране;

По места ще бъде предоставяна здравнообразователна информация на населението, за да се повиши обществената информираност по отношение на ползите от провеждането на профилактични прегледи за акушеро-гинекологични заболявания.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.