Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

На вниманието на гражданите!

От 03.10.2022 г. започна ваксинация с Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 във всички кабинети на ОПЛ, РЗИ и лечебни заведения с разкрити ваксинационни кабинети.

Виж пълния текст...

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.