Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

Списък на републиканските консултанти за 2023

Със Заповед № РД-01-240/27.04.2023г. на д-р Асен Меджидиев – Министър на здравеопазването, е утвърден списък на републиканските консултанти за 2023 година.
Заповедта с приложенията към нея (за област Стара Загора – приложение 5), можете да изтеглите от тук.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.