Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

19 май – Европейски ден на борба със затлъстяването

19052023 1На 19 май се отбелязва Европейският ден за борба със затлъстяването. Началото на тази инициатива е поставено през 2009г. от Националния форум за борба със затлъстяването във Великобритания и Белгийската асоциация на пациентите със затлъстяване.

Важно е да се знае, че наднорменото тегло е много сериозен проблем, който не бива да бъде подценяван, но може да бъде контролиран.

Според Световната здравна организация затлъстяването е заболяване, характеризиращо се с прекомерно натрупване на мастна тъка, което представлява риск за здравето.

Наднорменото тегло повишава риска от:
• сърдечно-съдови заболявания;
• развитие на диабет тип 2;
• болести свързани с обмяната на веществата;
• хипертония, атеросклероза,;
• ставни заболявания и др.

Затлъстяването е резултат на нарушен енергиен баланс – съотношението между енергийната стойност на храната и физическата активност. Установено е, че при деца с наднормено тегло се увеличава трайно броят на мастните клетки, което предразполага към затлъстяване в зряла възраст. Оценка на телесното тегло може да се направи чрез индекс на телесна маса (ИТН) , който се определя като се раздели теглото в килограми на ръста в метри, повдигнат на квадрат.

КЛАСИФИКАЦИЯ

ИТМ

(кг/м2)

ЗДРАВЕН РИСК

Нормално тегло

18.5 – 24.9

Нисък

Наднормено тегло

25 – 29.9

Леко повишен

Затлъстяване

>= 30

 

Първа степен

30.0 – 34.9

Умерено висок

Втора степен

35.0 – 39.9

Висок

Трета степен

>40

Много висок


Данните от проведеното в България през 2020г. проучване на факторите на риска за здравето в рамките на Националната програма за превенция на хронични незаразни болести 2021 - 2025г. са следните: 

• Оценката на хранителния статус при децата от 1 до 5-годишна възраст чрез прилагане на международно приетите антропометрични индикатори и критерии на СЗО, 2006 г очертава следните проблеми.:
• Поднорменото тегло е значим проблем при момчетата на възраст от 3 до 5 години – 8,0%, преобладава полеката степен на поднормено тегло.
• Значителен е делът на децата от 1 до 5 години с възможен риск за свръхтегло – 14,9%.
• Относителният дял на децата от 1 до 5-годишна възраст с наднормено тегло е висок – 12,0%, от които със затлъстяване са 2,1%.
• Честотата на свръхтегло е висока – 9,9%. Групата момчета от 1 до 3 години е с най-висок относителен дял на свръхтегло – 25,0%.

• Оценката на хранителния статус при децата от 5 до 19-годишна възраст чрез прилагане на международно приетите антропометрични индикатори и критерии на СЗО, 2007 г., очертава следните проблеми:
• Децата от 5 до 19 години са рискова група за свръхтегло и затлъстяване (общо наднормено тегло - 32,0%, включително 12,8% затлъстяване).
• С най-висок риск за затлъстяване са момчетата от 5 до 9 години – (установена честота - 18,6%) и момичетата на 10-13 години (16,1%).

• Оценката на хранителния статус на възрастното население (19-75+-годишна възраст) в България през 2020 г. чрез прилагане на международно приетия антропометричен индикатор ИТМ и критерии на СЗО, 1997 г., показа сериозни проблеми в хранителния статус при възрастните лица.
• Поднорменото тегло при младите жени на възраст от 19 до 29 години е значим проблем – 13,1%.
• Свръхтеглото при възрастното население над 19 години е 33,3%.
• Честотата на затлъстяването при мъжете е 23,2%, а при жените – 20%, като преобладават леките степени на затлъстяване.
• Затлъстяването се увеличава значително с възрастта (4,5 пъти при мъжете и 2,5 пъти при жените). Най-висока честота се установява при мъжете на възраст 6074 години (30,8%).

По този повод РЗИ – Стара Загора насочва вниманието към редица дейности:
• В ОУ“ Мати Болгария“ гр. Казанлък бяха проведени обучения на тема „Здравословно хранене“
• В девето основно училище “Веселин Ханчев“ гр. Стара Загора бяха проведени обучения на тема „Здравословно хранене“
• На 26.04.2023 година се проведоха образователни игри на тема здравословно хранене „Ванилия в страната на храната“. Организатори са Основно училище „Георги Райчев“ гр. Стара Загора в партньорство с Регионална здравна инспекция Стара Загора.
Участници бяха 5 и 6 годишни деца от група за целодневно обучение към ОУ „Георги Райчев“. Подкрепяни от феята на храната Ванилия и нейния верен приятел Здравко децата бяха поставени в различни игрови ситуации. Приложиха своите познания, а и научиха много нови неща. А на финала родителите имаха възможност да демонстрират своите знания за здравословното хранене като се включиха в игра-куиз.
„Ванилия в страната на храната“ е събитие подчинено на темата здравословно хранене и е насочено към най-малките участници в образователния процес. Има игрови, познавателен и образователен характер. Има за цел да формира здравна култура и култура на хранене при децата, да осмисли свободното им време и да привлече родителите като партньори.
• Регионална здравна инспекция – Стара Загора в партньорство с Международен младежки център организираха мащабна кампания на 10 май от 16. 30 часа в парк Артилерийски, на 11 май – филмова вечер в Международен младежки център от 19 до 20. 30 часа, на 12 май – куиз по фактори на риска за здравето отново в Международен младежки център от 19 до часа.
• В ДГ№3 „ Теменуга“ гр. Казанлък бяха проведени дискусии на тема „Здравословно хранене“ при децата от трета и четвърта група.
• В ДГ№3 „ Теменуга“ гр. Казанлък се проведе измерване на всички желаещи от екипа на детското заведение с импедансен апарат, отчитащ индекс на телесна маса, процент телесни мазнини и скелетна мускулатура, и ниво на висцеларна мастна тъкан.
• В ОУ „К. Ганчев“ гр. Стара Загора бяха проведени обучения на тема „Здравословно хранене“ на ученици от начална степен.

19052023 3      19052023 2

 

 

 

 

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.