Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

Резултати от проведената кампания „Седмица на отворените врати” за борба с туберкулозата в област Стара Загора

„Седмица на отворените врати” се провежда ежегодно и има за цел подобряване на информираността на обществото и на групите в риск за развитие на туберкулоза, да осигури ранна диагностика и ранно стартиране на лечението.

В изпълнение на "Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в България 2021-2025г." в седмицата от 19.06.2023 г. до 23.06.2023г. бе проведена кампания на РЗИ – Стара Загора съвместно със Специализирана болница за активно лечение за пневмо - фтизиатрични заболявания гр. Стара Загора (СБАЛПФЗ) и сдружение „Свят без граници“, при която бяха извършени следните дейности:
• В Специализирана болница за активно лечение за пневмо - фтизиатрични заболявания гр. Стара Загора граждани и пациенти имаха възможност да се възползват от кампанията за да проверят своята туберкулинова чувствителност чрез проба Манту.
• РЗИ - Стара Загора, съвместно със сдружение „Свят без граници“ организира извършване на проверка за туберкулиновата чувствителност, безплатни бързи тестове за ХИВ, Хепатит В и Хепатит С на всички желаещи лица от с. Едрево, община Николаево.
• В стационарния кабинет КАБКИС 10 към РЗИ – Стара Загора се проведе скрининг за риска от туберкулоза на всички клиенти на кабинета, чрез провеждане на анкети и консултация.
По време на кампанията са попълнени 28 броя анкетни карти, направени са 15 броя туберкулинови кожни тестове на Манту, 13 бързи теста за заразни заболявания и са проведени 23 консултации и прегледи от лекар специалист.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.