Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

Националната лятна АНТИСПИН кампания стартира в област Стара Загора

Националната АНТИСПИН кампания е целогодишна инициатива, която се провежда за първи път в България през 1992 г. и има за цел да насочи вниманието на обществото към проблема СПИН и да повиши обществената осведоменост за начините на предаване и на предпазване от ХИВ и други сексуално предавани инфекции.

Съгласно данните на Обединената програма на ООН за ХИВ/СПИН (UNAIDS) през трите години на активна пандемия от COVID-19 и други глобални кризи, напредъкът в борбата срещу СПИН се е забавил, а наличните ресурси са намалели, поставяйки милиони животи в риск. Предоставянето на услуги за превенция, тестване, лечение и грижа за ХИВ продължава да бъде сериозно предизвикателство за здравните системи в световен мащаб.

По повод гореизложеното и с цел увеличаване на информираността на младите хора и хората в риск относно начините на заразяване и предпазване от ХИВ/СПИН и други СПИ, в периода 10.08.2023 г. – 31.08.2023г. в област Стара Загора са планирани следните инициативи:

1. 10.08.2023г. от 10.30 до 12.00 часа - Консултиране и изследване за ХИВ/СПИН на желаещи лица от персонал и пациенти на СБР – НК- ЕАД гр. Павел баня.

2. 14.08.2023г. от 13.00 до 15.30 часа - Консултиране и изследване за ХИВ/СПИН на желаещи лица зависими към опиоиди, посещаващи програми за лечение с опиеви агонисти и агонисти-антагонисти гр. Стара Загора , ул. ”Хаджи Димитър Асенов” № 80, вх. 1, ет. 1.

3. 15.08.2023г. от 10.00 до 12.00 часа - Консултиране и изследване за ХИВ/СПИН на желаещи лица от персонала на Спешно-приемно отделение при УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович“ АД гр. Стара Загора.

4. 16.08.2023г. от 11.00 до 13.00 часа - Консултиране и изследване за ХИВ/СПИН на желаещи лица от гр. Стара Загора и гости на града в гр. Стара Загора, парк „5 – ти октомври“.

5. 18.08.2023г. от 08.00 до 10.30 часа - Консултиране и изследване за ХИВ/СПИН на желаещи лица зависими към опиоиди, посещаващи програми за лечение с опиеви агонисти и агонисти-антагонисти гр. Стара Загора, ул.”Цар Калоян” № 51 ет. 1.

6. 19.08.2023г. от 12.00 до 16.00 часа - Консултиране и изследване за ХИВ/СПИН на желаещи лица, гости на провеждания Рок фестивал в гр. Мъглиж.

7. 23.08.2023г. от 10.30 до 13.00 часа - Консултиране и изследване за ХИВ/СПИН на желаещи лица от гр. Казанлък и гости на града на площад „Севтополис“ северно от хотел „Казанлък“.

8. За периода 26.08. – 28.08.2023г. съвместно със сдружение „Свят без граници“ ще се организира консултиране и изследване за ХИВ/СПИН на желаещи лица от населени места с предимно ромско население, разположени в община Мъглиж.

9. В КАБКИС 10 към РЗИ Стара Загора за периода 14.08.2023 г. – 31.08.2023г. в работното време на кабинета - понеделник, сряда и петък от 08.30 ч. до 12.30 ч. и вторник и четвъртък от 13.00 ч. до 17.00 ч. ще се извършва консултиране и изследване за ХИВ/СПИН на всички желаещи клиенти.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.