Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

Резултати от проведената лятна АНТИСПИН кампания в област Стара Загора

В периода 10.08.2023 г. – 31.08.2023г. по повод лятната АНТИСПИН кампания, 124 лица (37% мъже и 63% жени) от област Стара Загора се възползваха от възможността за изследване за носителство на ХИВ.

4,8% от изследваните са посочили употреба на инжекционни наркотици, а 16,1% - рисков сексуален контакт.

През периода са посетени осем населени места и обекти с мобилния консултативен кабинет на РЗИ - Стара Загора:
• СБР – НК- ЕАД гр.Павел баня - изследвани 9 лица
• Две метадонови практики в гр.Стара Загора - изследвани 7 лица
• Спешно-приемно отделение при УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД - гр.Стара Загора - изследвани 34 лица
• МБАЛ „Христо Стамболски“ ЕООД гр.Казанлък - изследвани 2 лица
• Централна част в гр.Стара Загора - изследвани 10 лица
• Рок фестивал в гр.Мъглиж - изследвани 12 лица
• Централна част в гр.Казанлък - изследвани 16 лица
• с.Зимница, община Мъглиж - изследвани 17 лица

В кабинет КАБКИС 10 към РЗИ Стара Загора за периода 14.08.2023 г. – 31.08.2023г. са консултирани и изследвани за ХИВ/СПИН 17 клиента.

От изследваните за периода лица, не са установени носители на вируса на СПИН.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.