Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

7 ноември - Европейски ден на радона

Европейската асоциация за радон (ERA) отбелязва 7 ноември като "Европейски ден на радона“
Целта на Европейския ден е да се повиши осведомеността на населението за вредното въздействие на високите нива на радон, начините за провеждане на измервания на обемната активност на радон (ОАР) и прилагане на мерки за редуциране на ОАР.

Радонът е естествен радиоактивен газ и присъства в природата, независимо от човешката дейност. Той се образува при разпадането на урана в почвата, скалите и водата, откъдето постъпва във въздуха.

Облъчването на човека от радон е предимно в жилища. Нивата на радон се изменят непрекъснато, както през денонощието, така и през различните сезони. През зимата постъпването на радон в жилищата е около 4 пъти по-интензивно в сравнение с лятото. При често отваряне на врати и прозорци концентрацията на радона спада до тази във външния въздух. През зимния сезон, когато помещенията се проветряват по-рядко и прозорците са уплътнени, е възможно да се регистрират завишени стойности.

7 ноември - Европейски ден на радона (тихия газ)

Съобщение във връзка с Националния план за действие за намаляване риска от облъчване от радон.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.