Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

Ваксината срещу пневмококова инфекция за лица на и над 65 години вече е достъпна!

Информираме Ви, че в изпълнение на Националната програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип и на пневмококовите инфекции при лица на и над 65-годишна възраст ваксината срещу пневмококова инфекция вече е достъпна.

Изпълнители на програмата са общопрактикуващите лекари /ОПЛ/.

Съгласно Националната програма, срокът за извършване на имунизации на лицата от целевата група е от 01.01.2024г. – 31.12.2024г.

Целевата група са всички лица, които в съответната година навършват 65 годишна възраст и лица над 65 години, включени в пациентската листа на ОПЛ.
Имунизацията с ваксина срещу пневмококова инфекция се извърша еднократно.

Информация относно Национална програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип и на пневмококовите инфекции при лица на и над 65-годишна възраст 2023-2026 може да намерите на:
https://www.mh.government.bg/bg/politiki/programi/aktualni-programi/.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.