Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

Сдружение за развитие на българското здравеопазване

Сдружение за развитие на българското здравеопазване е признато за представителна организация за защита правата на пациентите със заповед на Министъра на здравеопазването № РД-01-118/03.03.2024г.

Заповед № РД-01-118/03.03.2024г. на Министъра на здравеопазването
Списък с областни структури на Сдружениетоза развитие на българското здравеопазване

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.