Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

Резултати от първата „Седмица на отворените врати“ за превенция и контрол на туберкулозата

Резултати от първата „Седмица на отворените врати“ за превенция и контрол на туберкулозата

През периода 18 - 24 март 2024г. благодарение на изключително доброто сътрудничество между РЗИ - Стара Загора, СБАЛПФЗ гр.Стара Загора, НПО „Свят без граници“, ръководството на община Братя Даскалови и кмета на с.Черна гора, женския затвор гр.Сливен и ръководството на ДПБ „Д-р Георги Кисьов“ гр.Раднево по време на кампанията бяха постигнати следните резултати:Snimka1 tuberkuloza 26032024
131 лица са обхванати с проверка за туберкулинова чувствителност, от които едно лице е открито с латентна туберкулоза;
анкетирани са 142 лица за наличие на риск за туберкулоза;
84 лица са изследвани за HIV и хепатит тип С, от които 12 са с положителни резултати на хепатит тип С с наличие на данни за употреба на венозни наркотици.

 Кампанията се проведе по график в следните пунктове:
- В СБАЛПФЗ гр.Стара Загора беше проведена диагностика за туберкулоза с проба Манту на 131 лица и са попълнени анкетни карти за скрининг на риска за туберкулоза на 47 лица. От проведения скрининг е открито едно лице с латентна туберкулоза от гр. Стара Загора, на което са извършени и допълнителни изследвания в лечебното заведение.
- На 18.03.2024г. РЗИ - Стара Загора и СБАЛПФЗ гр.Стара Загора за първи път организира в Затвора гр.Сливен скрининг за туберкулоза, чрез проверка за туберкулинова чувствителност, където бяха изследвани 19 лица. При отчитане на ППД след 48 час, лица с хиперергична реакция не са установени. Извършени са изследвания за СПИН и хепатит тип С с бързи тестове на 19 желаещи лица лишени от свобода. Установена е заразеност с хепатит тип С при 5 от изследваните лица лишени от свобода, които посочват употреба на венозни наркотици.
- На 22.03.2024г. РЗИ – Стара Загора и СБАЛПФЗ гр.Стара Загора извършиха в Държавна психиатрична болница „Д-р Георги Кисьов“ гр.Раднево проверка за туберкулинова чувствителност на 51 пациента и обслужващ персонал, при които не са установени отклонения. От проведените бързи тестове за СПИН и хепатит тип С на желаещи пациенти и персонал, са установени 7 положителни резултата на хепатит тип С (данни за употреба на венозни наркотици). Дадени са насоки за консултация със специалист и възможност за антивирусно лечение.
Snimka2 tuberkuloza 26032024- На 24.03.2024г. - Световния ден за борба с туберкулозата – екип от РЗИ Стара Загора, НПО „Свят без граници“ и СБАЛПФЗ гр.Стара Загора със съдействието на кмета на община Братя Даскалови и кмета на село Черна гора, както и ОПЛ в с.Черна гора организираха и извършиха скрининг за туберкулоза и изследвания с бързи тестове за СПИН и хепатит тип С на 14 желаещи и лица.
- В КАБКИС 10 към РЗИ - Стара Загора за периода 18 - 22 март 2024 г. се анкетираха 11 клиента на кабинета за наличие на риск за туберкулоза.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.