Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

10 май – Световен ден на физическата активност

Недостатъчната физическа активност е един от основните фактори на риска за възникване на хронични незаразни болести. В съчетание с други фактори, тя води до по-висока заболеваемост и смъртност от исхемична болест на сърцето, мозъчно-съдова болест, диабет, хипертонична болест и др. и има мащабни последици за общественото здраве.

Ползи от физическа активност
• укрепва имунната система;
• води до оптимална костна минерализация;
• подобрява мускулната маса и издръжливост, което подобрява обмяната на веществата и повишава устойчивостта на организма;
• подобрява функционирането на дихателната, сърдечно - съдовата и мускулно - скелетната система;
• намалява индивидуалния риск от коронарно заболяване и мозъчен инсулт почти два пъти;
• оказва благоприятно въздействие върху стойностите на кръвното налягане и серумния холестерол, допринася за нормализиране на нивата на глюкоза в кръвта;
• подобрява калорийния баланс на организма и съдейства за намаляване на теглото, чрез увеличаване на енергийните разходи, като по този начин предотвратява затлъстяването;
• повишава самочувствието, намалява стреса, подобрява настроението, повишава производителността на труда.

Доказано е, че физическата активност и здравословното хранене са най –важните фактори за постигането на пълноценен начин на живот.

Препоръчителна физическа активност за деца и юноши на 5-17 години:
• ежедневна физическа активност с умерена до висока интензивност най-малко 60 минути дневно
• физическата активност за децата и юношите включва игри, състезания, спорт, разходки и придвижване пеша, часове по физическо възпитание в училище, активен отдих и физически занимания със семейството
• физическа активност с висока интензивност и упражненията за издръжливост се препоръчват най-малко три пъти седмично

Препоръчителна физическа активност за хора на 18-64 г. и здрави хора над 65 годишна възраст:
• умерена физическа активност не по-малко от 150 минути седмично
• интензивна физическа активност – не по-малко от 75 минути седмично
• всяка серия от упражнения следва да бъде с продължителност не по-малка от 10 минути

Увеличаването на физическата активност с умерена интензивност до 300 минути седмично, или на тази с висока интензивност до 150 минути седмично води до повишаване на здравния ефект.

В периода 15.04.2024г.-31.05.2024г. Регионална здравна инспекция – Стара Загора провежда редица интервенционни дейности, посветени на Световния ден на движението:
• На 15.04.2024г. в Девето основно училище „ Веселин Ханчев“ гр. Стара Загора се проведе обучение на тема „ Физическа активност“;
• На 16.04.2024г. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ село Паничерево в партньорство с Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните се проведе обучение на тема „ Физическа активност“ и спортно състезание;
• На 17.04.2024г. в Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм гр. Казанлък се проведе обучение на тема „ Физическа активност“ и спортно състезание;
• На 25.04.2024г.в ПГ „Атанас Дамянов“ се проведе обучение на тема „Физическа активност“ и спортно състезание;
• На 26.04.2024г. в партньорство с НЧ „ Димитър Наумов-1908“ с. Преславен беше организирано спортно състезание и осигурени награди за класовете от РЗИ - Стара Загора
• На 01.05.2024г.в партньорство с Образователен и туристически център „Кукуряк“ гр. Стара Загора и ТД „Сърнена гора“ гр. Стара Загора се реализира еднодневен градски поход „Животът изисква движение“. Артистът Тихомир Димитров направи приключението още по-вълшебно с атрактивните си сапунени балони. Студенти от специалност „Рехабилитатор“ от Медицински колеж демонстрираха комплекс от общоразвиващи упражнения. На събитието присъстваха преподаватели и студенти от Стопански и Педагогически факултет при Тракийски университет, спортен клуб по „Спортна гимнастика“ както и много други малки и големи граждани. Финалът на похода беше поставен от „Зелени балкани“, с който пуснахме на воля излекуван вече керкенез.
• На 10.05.2024г. в парк „Артилерийски“ гр. Стара Загора ще се проведат спортни игри с ученици от Тринадесето ОУ „Св. П. Хилендарски и всички граждани, които желаят да се включат в кампанията.
• На 16.05.2024г. в партньорство с ДГ №35 „Свобода“ гр. Стара Загора ще се проведе поход до парк „Метрополит Методий Кусев“, а по време на почивките са подготвени забавни детски игри.

Акцентът върху Световния ден на движението е повод да променим ежедневието си по отношение на физическото и психическото си здраве, чрез повече движение.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.