Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

31 май - Световен ден без тютюнопушене

Всяка година на 31 май СЗО отбелязва Световен ден без тютюнопушене. Съгласно публикуваната информация от Световната здравна организация мотото на тематичния ден за 2024 г. е:
„Защитата на младите хора от намесата на тютюневата индустрия“.

По данни на СЗО във всички държави младите хора използват в по-висок процент електронни цигари спрямо възрастните. В световен мащаб около 37 милиона младежи на възраст 13-15 години използват тютюн.
В България по данни на НЦОЗА от Национално представително проучване, проведено през 2020 г. във възрастта от 10-19 г. над 40.0% от учениците са запалили първата си цигара на 14-15 години. Всеки шести е настоящ пушач без значима разлика по пол. Интензивно, над 6 цигари дневно, пушат над половината от учениците пушачи, с лек превес на момчетата. Признаци на тежка зависимост (запалване на цигара веднага след сън) проявяват 20.0% от момчетата и 26.7% от момичетата от групата на пушачите, предимно във възрастта 15-19 години.
Почти всяко пето дете е настоящ пушач (пушили един и повече дни през последния месец), като относителният дял на момичетата е по-висок от този на момчетата (17.3% срещу 16.4%). Разпределението по възрастови групи показва, че тютюнопушенето е много по-разпространено сред 15-19-годишните (31.4%), отколкото сред тези на 10-14 години (4.0%). Сред пушачите и в двете възрастови групи преобладават момичетата, макар и незначително.
Тютюнът причинява 25 % от всички видове рак и убива над 8 милиона души всяка година, но на пазара се предлагат „нови“ и „по-безопасни“ продукти насочени основно към младите хора. Повече информация може да намерите интернет страницата на СЗО на посочения линк: https://www.who.int/campaigns/world-no-tobacco-day/2024

Министерство на здравеопазването чрез Регионална здравна инспекция Стара Загора си поставя за цел да се насочат усилията към реализиране на ефективни превантивни дейности по отношение на преодоляване на тютюневата зависимост и предоставя допълнителни здравно – образователни материали и филми заедно с различните интервенционни дейности.

В Регионална здравна инспекция - Стара Загора от 2005 година работи Консултативен кабинет за отказ от тютюнопушене. Консултациите и измерването на въглероден монооксид и карбоксихемоглобин в кръвта чрез издишан въздух на активни и пасивни пушачи са безплатни.
Консултативният кабинет за отказ от тютюнопушене гостува през месец май в Община Чирпан, детски градини и училища от областта за общински служители, педагогически колективи и ученици от горна училищна степен.

На станалия традиционен Спортен празник на град Раднево на 15 май Консултативния кабинет за отказ от тютюнопушене имаше своето място. Предоставени бяха съвети за отказ и измерване нивото на въглероден монооксид.
Проведени бяха обучения и демонстрации с пушещата кукла Сю в редица училища в града и областта.

На 28 май на централния площад на град Чирпан ще се проведе инициатива на РЗИ – Стара Загора и Община Чирпан. Предвидени са демонстрации с пушещата кукла Сю за ученици, изнесен кабинет за отказ от тютюнопушене и измерване на възрастното население с импедансен кантар. Ще бъдат предоставени съвети и препоръки как да се запази телесното тегло в процеса на спиране на цигарите.

На самия 31 май от 10.30ч. в парк „Александър Стамболийски“ ще се проведе традиционната инициатива: „Ваканция здравей! Да играем безопасно!“ организирана от ОДМВР – Стара Загора, МКБППМН - Стара Загора, ЦПЛР – МОС, РДПБЗН - Стара Загора, РУО - Стара Загора, БМЧК - Стара Загора. РЗИ – Стара Загора ще участва с изнесен кабинет за отказ от тютюнопушене, демонстрации с пушещата кукла Сю и алкоочила.
На същия ден от 12 часа пред Община Стара Загора ще бъде разположен Консултативният кабинет за отказ от тютюнопушене.

На 3 юни обучения за вредата от употреба на тютюневи изделия ще бъдат реализирани в 9 ОУ „В. Ханчев“

На 4 юни от 12.30 часа в ГПЧЕ „ Ромен Ролан“ град Стара Загора ще се проведе обучение относно вредата от употреба на новите електронагреваеми тютюневи изделия.

На 6 юни от 10.30 часа в ОУ „Васил Левски“ с. Бузовград, заедно с РУ Казанлък ще се проведе демонстрация на кукла Сю.

На 11 юни от 10.00 часа в ПГСС град Мъглиж, заедно с РУ Казанлък ще се проведе демонстрация на кукла Сю и алкоочила.

На 20 юни от 13.00 часа в СУ “Христо Ботев“ град Павел баня, заедно с РУ Казанлък ще се проведе демонстрация на кукла Сю и алкоочила.

В съвместните инициативи на РЗИ – Стара Загара с МКБППМН – Стара Загора, ПИЦ по зависимости и къща – музей „Гео Милев“ Стара Загора по време на лятната работа фактора тютюнопушене също има своето място.

Регионална Здравна инспекция – Стара Загора напомня, че всеки пушач може да се консултира безплатно как да откаже тютюнопушенето през цялата година в Консултативния кабинет за отказ от тютюнопушене.

Работното време е от 8.30 до 17 часа, от понеделник до петък.

Повече информация може да получите на телефон 0882 442 999 и на Националната телефонна линия за отказ от тютюнопушенето 0700 10 323.

Очакваме предложения за съвместни прояви през цялата година с насока към поставеното от СЗО мото.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.