Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

31 май - Световен ден без тютюнопушене - Информация от Регионалния офис на СЗО за Европа

WNTD Post 8 1
СЗО организира Глобален медиен конкурс насочен към младите хора за кратки видео ленти, които могат да бъдат споделяни в социалните медии, за участници до 35 години.

 

WNTD Post 5.1

За участие в конкурса крайния срок за подаване на предложения е 30 юни 2024 г., а обявяване на победителите е през месец август 2024 г.
Повече информация може да бъде намерена на: https://www.who.int/news-room/articles-detail/social-reels-challenge--expose-tobacco-industry-tactics-targeting-young-people.

WNTD Post 5.4


Друго събитие организирано от СЗО в различни градове по света отново насочено към младите хора е инициатива на тема:
„Пристъпете и вземете позиция за здравословно бъдеще“.

Публикации относно данни за нивото на употребата на електронни цигари от млади хора на възраст 13-15 г. 

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.