Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

Ново работно време с граждани за прием на документи за ТЕЛК

Ново работно време с граждани за прием на документи за ТЕЛК от Регионалната картотека на медицинската експертиза (РКМЕ)

Считано от 17.06.2024 г. работното време с граждани на двете приемни гишета в РКМЕ се променя както следва:

• от 8:30 ч. до 13:00 ч. всеки работен ден

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.