Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

Провеждане на "Седмица на отворените врати" в област Стара Загора

По данни на СЗО през 2022 г. приблизително общо 10.6 милиона души в световен мащаб са се разболели от туберкулоза, което се равнява на 133 случая на 100 000 души от населението. 1.3 милиона са смъртните случай и този брой е почти до нивото от 2019 г.
В Европейският регион на СЗО приблизително 229 000 са нови и рецидивиращите случаи на туберкулоза, еквивалентно на средна стойност честота от 25 случая на 100 000 души от населението. Това представлява около 2,2% от общата тежест на туберкулозата в света.
Туберкулозата присъства във всички страни и възрастови групи. Но туберкулозата е лечима и предотвратима.

Мултирезистентната туберкулоза (MDR-TB) остава заплаха за общественото здраве. В световен мащаб през 2022 г. 410 000 лица са развили MDR/RR-TB, като само около 2 от 5 души с резистентна към лекарствата туберкулоза са получили достъп до лечение.
Заболеваемостта от туберкулоза в страната за 2023 г. представлява 13.5 на 100 000 население, като регистрираните лица с туберкулоза са 881. За сравнение през 2022 г. техният брой е 792, като се запазва тенденцията броят на мъжете да е по-голям от този на жените.
Прекратяването на епидемията от туберкулоза до 2030 г. е сред здравните цели на Целите на ООН за устойчиво развитие. Навременно откриване и правилна диагноза са сред предизвикателствата пред здравния сектор.
С дейностите заложени в Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в България за периода 2021-2025 г. се цели намаляване на заболеваемостта от туберкулоза в страната. За да се постигнат целите на програмата, РЗИ - Стара Загора организира следните дейности през периода 17 - 25 юни 2024 г.:
В СБАЛПФЗ гр. Стара Загора всеки ден от 07.30 до 13.30 часа ще се провежда диагностика за туберкулоза с проба Манту, попълване на анкетни карти за скрининг на риска, за туберкулоза и при необходимост извършване на допълнителни изследвания.
На 18.06.2024 г. РЗИ - Стара Загора, съвместно със СБАЛПФЗ гр. Стара Загора и НПО „Свят без граници“ ще организира в община Мъглиж скрининг за туберкулоза, чрез проверка за туберкулинова чувствителност и бързи тестове за СПИН и хепатит т. С на желаещи или имащи рискови фактори за заразяване с туберкулоза.
На 24.06.2024 г. РЗИ - Стара Загора ще организира в Затвора гр. Стара Заора - общежития проверка за туберкулинова чувствителност, бързи тестове за СПИН и хепатит т. С на желаещи лица лишени от свобода и персонал, имащи рискови фактори за заразяване с туберкулоза.
На 25.06.2024 г.мобилен екип от РЗИ Стара Загора, съвместно с НПО „Свят без граници“ със съдействието на община Раднево ще се проведе скрининг за туберкулоза и бързи тестове за СПИН и хепатит т. С на желаещи и лица в ромската махала на гр. Раднево.
На 19.06.2024г. всеки желаещ ще има възможност да провери туберкулиновата чувствителност, чрез провеждане на проба Манту от 14.00 до 16.00 часа в стая № 117 на първия етаж в сградата на РЗИ -Стара Загора.
В КАБКИС 10 към РЗИ Стара Загора за периода 17 - 21 юни 2024 г. ще се предоставят анкети за скрининг на риска, за туберкулоза на всички клиенти на кабинета, след което при необходимост ще се насочват за консултация към лекар и извършване на допълнителни изследвания при нужда.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.