Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Актуални новини

Съобщение

Уважаеми дами и господа,

Регионална здравна инспекция - Стара Загора уведомява, че с Постановление № 139 / 06.06.2019 г. на Министерски съвет беше прието изменение на Наредбата за медицинската експертиза.

Съгласно § 3 от наредбата лицата, освидетелствани или преосвидетелствани от ТЕЛК в периода от 03.08.2018 г. до 11.06.2019 г., могат да подадат заявление-декларация за преосвидетелстване в срок до един месец от влизането в сила на наредбата.
Срокът за подаване изтича на 11 юли 2019 г.

Подаването на заявление-декларация се извършва в РКМЕ, към РЗИ Стара Загора.

РЗИ – Стара Загора предприе превантивни мерки за недопускане на морбили в област Стара Загора

Регистрираните случаи на морбили в България към 17 юни 2019 г. са 933 в единадесет области. В област Стара Загора няма регистрирани случаи.

Виж пълния текст...

В РЗИ – Стара Загора ще се извършат изследвания за остеопороза

Асоциация „Жени без остеопороза” и Регионална здравна инспекция – Стара Загора организират информационна кампания под надслов „Познавате ли признаците на остеопорозата?”. Измервания на костна плътност и телесен състав ще бъдат направени на 26 юни 2019 г., от 13:00 до 16:00 часа, в сградата на Регионална здравна инспекция – Стара Загора, на ул. „Стефан Караджа” 10.

Виж пълния текст...

Световен ден без тютюнопушене

По традиция всяка година по инициатива на Световната здравна организация на 31 май се отбелязва Световния ден без тютюнопушене.
За 2019 година темата на Световния ден без тютюнопушене, определена от Световната здравна организация е «Тютюн и здраве на белите дробове».

Виж пълния текст...

Покана за Първи конгрес на Българската асоциация на зъботехниците

На основание § 50, ал. 4 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти (обн. ДВ, бр. 91 от 2018 г.) министърът на здравеопазването свиква Първия конгрес на Българската асоциация на зъботехниците, който ще се проведе на 31.05.2019 г. от 10 ч. в Аулата на УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД, гр. София, бул. „Пенчо Славейков“ № 52А, 1431 София.

Виж пълния текст...

Покана за Първи конгрес на Българската асоциация на помощник-фармацевтите

На основание § 50, ал. 4 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти (обн. ДВ, бр. 91 от 2018 г.) министърът на здравеопазването свиква Първия конгрес на Българската асоциация на помощник-фармацевтите, който ще се проведе на 06.06.2019 г. от 10.00 ч. в зала „София“ в сградата на Българския червен кръст на бул. „Джеймс Баучер“ № 76 в гр. София.

Виж пълния текст...

Copyright © 2011-2016 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.