Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

Актуални новини

19 май – Европейски ден на борба със затлъстяването

На 19 май се отбелязва Европейският ден за борба със затлъстяването.
Началото на тази инициатива е поставено през 2009г. от Националния форум за борба със затлъстяването във Великобритания и Белгийската асоциация на пациентите със затлъстяване.

Виж пълния текст...

10 май – Световен ден на физическата активност

Недостатъчната физическа активност е един от основните фактори на риска за възникване на хронични незаразни болести. В съчетание с други фактори, тя води до по-висока заболеваемост и смъртност от исхемична болест на сърцето, мозъчно-съдова болест, диабет, хипертонична болест и др. и има мащабни последици за общественото здраве.

Виж пълния текст...

Информация за гражданите относно намаляване на риска от ухапвания от кърлежи и поведение след ухапване

В сезона на активност на кърлежите (от втората половина на февруари до към края на октомври) се препоръчва избягването на зони с висока трева и храсти, както и гористи местности.

Виж пълния текст...

10 май – Световен ден на физическата активност

Всяка година на 10 май светът отбелязва "Световния ден на движението", който е обявен с решение на 55-та Световна здравна асамблея през 2002г. Страните членки на СЗО всяка година организират разнообразни инициативи, които да популяризират и насърчат физическата активност сред всички групи от населението.

Виж пълния текст...

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.