Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Актуални новини

До всички медии

Въз основа на продължаващата тенденция за увеличаване на острите респираторни заболявания и достигането им до максимални епидемични стойности, както и установяване циркулацията на грипни щамове и усложнения след заболяване от Грип, считано от 05.02.2016г. РЗИ Стара Загора обявява грипна епидемия.

Виж пълния текст...

На вниманието на общопрактикуващите лекари

Заболяемостта от Грип и ОРЗ към днешна дата се запазва със епидемични стойности за областта.

Виж пълния текст...

Обявление

За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност ИНСПЕКТОР, Отдел „Противоепидемичен контрол", Дирекция „Надзор на заразните болести"

Виж пълния текст...

Обявление

За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност МЛАДШИ ЕКСПЕРТ, Отдел „ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ", Дирекция „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ"

Виж пълния текст...

Обявление

За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ, Отдел „ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ", Дирекция „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ"

Виж пълния текст...

Информация за пътуващите до зони, в които се съобщава за местно предаване на Зика вирус

Пътуващите до държави*, в които Зика вирусът се предава на местно равнище, трябва да бъдат информирани за наблюдаваните понастоящем случаи на инфекция с този вирус.

Виж пълния текст...

Copyright © 2011-2016 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.