Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Актуални новини

Обявление

Регионална здравна инспекция – Стара Загора обявява провеждане на избор на лечебно заведение за възлагане на дейности за 2019 г. по Националния план за действие за периода 2015-2020 г. за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2010 г., приоритет „Здравеопазване“, приета с Решение №355 на Министерския съвет от 2016 г., за извършване на не по-малко от 500 ехографски профилактични прегледи в населени места с компактно ромско население в област Стара Загора и на такива със затруднен достъп до лечебни заведения в населени места от областта, с предоставена от РЗИ – Стара Загора мобилна клинична лаборатория, в срок до 10.11.2019 г. със задача:

Виж пълния текст...

Обявление

Регионална здравна инспекция – Стара Загора обявява провеждане на избор на лечебно заведение за възлагане на дейности за 2019 г. по Националния план за действие за периода 2015-2020 г. за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2010 г., приоритет „Здравеопазване“, приета с Решение №355 на Министерския съвет от 2016 г., за извършване на не по-малко от 500 клинични лабораторни изследвания на лица от ромски произход в населени места от област Стара Загора и на такива със затруднен достъп до лечебни заведения в населени места от областта, с предоставена от РЗИ – Стара Загора мобилна клинична лаборатория, в срок до 10.11.2019 г. със задача:

Виж пълния текст...

Съобщение

Уважаеми дами и господа,

Регионална здравна инспекция - Стара Загора уведомява, че с Постановление № 139 / 06.06.2019 г. на Министерски съвет беше прието изменение на Наредбата за медицинската експертиза.

Съгласно § 3 от наредбата лицата, освидетелствани или преосвидетелствани от ТЕЛК в периода от 03.08.2018 г. до 11.06.2019 г., могат да подадат заявление-декларация за преосвидетелстване в срок до един месец от влизането в сила на наредбата.
Срокът за подаване изтича на 11 юли 2019 г.

Подаването на заявление-декларация се извършва в РКМЕ, към РЗИ Стара Загора.

РЗИ – Стара Загора предприе превантивни мерки за недопускане на морбили в област Стара Загора

Регистрираните случаи на морбили в България към 17 юни 2019 г. са 933 в единадесет области. В област Стара Загора няма регистрирани случаи.

Виж пълния текст...

В РЗИ – Стара Загора ще се извършат изследвания за остеопороза

Асоциация „Жени без остеопороза” и Регионална здравна инспекция – Стара Загора организират информационна кампания под надслов „Познавате ли признаците на остеопорозата?”. Измервания на костна плътност и телесен състав ще бъдат направени на 26 юни 2019 г., от 13:00 до 16:00 часа, в сградата на Регионална здравна инспекция – Стара Загора, на ул. „Стефан Караджа” 10.

Виж пълния текст...

Световен ден без тютюнопушене

По традиция всяка година по инициатива на Световната здравна организация на 31 май се отбелязва Световния ден без тютюнопушене.
За 2019 година темата на Световния ден без тютюнопушене, определена от Световната здравна организация е «Тютюн и здраве на белите дробове».

Виж пълния текст...

Copyright © 2011-2016 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.