Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Актуални новини

За колеги, специализиращи по Наредба №1

Със Заповед на Министъра на здравеопазването № РД 19-5 /28.09.2015г. е определен броя на местата за специализанти, за които държавата ще финансира обучението по чл.40, ал.1 и/или чл.41, ал1 от Наредба №1/2015г. за 2016г.

Виж пълния текст...

Световен ден на чистите ръце

ChR1Днес 15 октомври 2015 г. е Световен ден на чистите ръце. Чества се от 2008 г., която е обявена от Общото събрание на ООН за Световна година на хигиената. Проблемът довел до честването на този ден е сериозен. Мръсните ръце често стават причина за пренасяне на много заболявания. Липсата на хигиена е един от основните фактори за детска смъртност в Азия и Африка.

Виж пълния текст...

Прессъобщение


Работна среща по проблемите на спешната помощ при работа с ромските общности
 
R 07 10.2015РЗИ-Стара Загора в партньорство със СНЦ „Свят без граници” организира среща с работещите във филиалите за спешна медицинска помощ, спешните приемни отделения към лечебните заведения за болнична помощ медицински специалисти и здравните медиатори към общините на територията на областта с цел да се обсъдят проблемите на оказващите спешна помощ медицински специалисти  при работа с ромските общности.

Виж пълния текст...

Честит празник!

В този изключително тържествен ден ми позволете от свое име и от името на служителите на Регионална Здравна Инспекция да поздравя работещите в системата на здравеопаването и всички граждани на Стара Загора с Празника на града – 5 октомври.

Виж пълния текст...

На добър час!

СКЪПИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ, УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ, ДРАГИ РОДИТЕЛИ,
За мен е огромна радост и чест да Ви поздравя с най-вълнуващият и хубав празник – първият учебен ден и откриването на новата учебна 2015-2016 година. Той е празник не само за Вас, скъпи първокласници, уважаеми учители и родители, но и за всеки българин, защото вековен е стремежът на нашия народ към просвещение.

Виж пълния текст...

Национална кампания „Да пазим децата на пътя” 07 – 13 септември

Всяка година над 1000 деца стават жертва на пътнотранспортни произшествия, от които над 25 загиват. Голяма част от пострадалите деца остават с трайни увреждания за цял живот. За пътнотранспортните произшествия с деца основна вина носим ние възрастните.

Виж пълния текст...

Copyright © 2011-2016 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.