Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Актуални новини

На вниманието на всички лечебни заведения за извънболнична помощ

Отчетна кампания на годишните медико-статистически отчети за 2022 г.

Виж пълния текст...

РЗИ - Стара Загора обявява търг с тайно наддаване

Регионална здравна инспекция - Стара Загора обявява търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи - частна държавна собственост:
Лек автомобил ЛАДА ГРАНТА

Виж пълния текст...

РЗИ - Стара Загора отбелязва „ДЕНЯ НА ВЛЮБЕНИТЕ“ – 14 ФЕВРУАРИ

По повод традиционния втори етап от Националната АНТИСПИН кампания, РЗИ - Стара Загора планира да осъществи следните дейности:

Всички желаещи гости и граждани на гр. Стара Загора могат да се възползват от възможността безплатно да се консултират и изследват за ХИВ, хепатит В и хепатит С с бързи тестове на следните места:

Виж пълния текст...

Обучения на медицински специалисти от здравните кабинети към детски градини, детски ясли и училища в област Стара Загора

РЗИ - Стара Загора организира поредица обучения на медицински специалисти от здравните кабинети към детски градини, детските ясли и училищата в област Стара Загора. Те са насочени към спазване и прилагане на нормативните документи, свързани със заразната заболеваемост, дейности по Националната програма за профилактика на незаразните болести и други актуални въпроси.

Виж пълния текст...

В област Стара Загора се преустановяват мерките по време на грипна епидемия, считано от 01.02.2023г.

Въз основа на значителния спад на острите респираторни заболявания през последната седмица 23.01.2023г. – 29.01.2023г. и регистрираната заболеваемост от Грип и ОРЗ - 195, 02 на 10 000 население, РЗИ - Стара Загора преустановява вземане на мерки за удължаване на обявената грипна епидемия след 31.01.2023г., на територията на област Стара Загора.

Виж пълния текст...

Регистрира се понижаване на заболяемостта от Грип и ОРЗ в Област Стара Загора

Към 30.01.2023 г. в област Стара Загора се наблюдава низходяща тенденция при заболяемостта от грип и ОРЗ (заболяемост за периода 23-29 януари 2023 година - 195,02 на 10 000 души население, при 312,20 на 10 000 души население - за предходната седмица).

Виж пълния текст...

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.