Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Министерство на здравеопазването

Сайтът е в процес на обновяване и изпълване със съдържание. Възможно е някои от линковете да не съдържат все още информация. Благодарим за разбирането!

Обявления

Списък на допуснати и недопуснати кандидати до конкурс

Списък на допуснатите кандидати за длъжността “Младши експерт“, Отдел „Държавен здравен контрол”, Дирекция „Обществено здраве” в РЗИ - Стара Загора.

Списък на недопуснатите кандидати за длъжността “Младши експерт“, Отдел „Държавен здравен контрол”, Дирекция „Обществено здраве” в РЗИ - Стара Загора.

Списък на допуснати и недопуснати кандидати до конкурс

Списък на допуснатите кандидати за длъжността “Младши експерт“, Отдел „Организация и контрол на медицинските дейности”, Дирекция „Медицински дейности” в РЗИ - Стара Загора.

Списък на недопуснатите кандидати за длъжността “Младши експерт“, Отдел „Организация и контрол на медицинските дейности”, Дирекция „Медицински дейности” в РЗИ - Стара Загора.

Copyright © 2011-2016 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.