Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Министерство на здравеопазването

Сайтът е в процес на обновяване и изпълване със съдържание. Възможно е някои от линковете да не съдържат все още информация. Благодарим за разбирането!

Обявления

Обявление

За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност СТАРШИ ИНСПЕКТОР, Дирекция „Обществено здраве”, отдел „Здравно – техническа експертиза”  в РЗИ - Стара Загора

Виж пълния текст...

Списък на допуснати и недопуснати кандидати до конкурс

Списък на допуснатите кандидати за длъжността “Младши експерт“, Отдел „Държавен здравен контрол”, Дирекция „Обществено здраве” в РЗИ - Стара Загора.

Списък на недопуснатите кандидати за длъжността “Младши експерт“, Отдел „Държавен здравен контрол”, Дирекция „Обществено здраве” в РЗИ - Стара Загора.

Copyright © 2011-2016 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.