Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

Обявления

Обявление

За провеждане на подбор при мобилност за назначаване на държавен служител на длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“, отдел „Химико-физични изследвания“, Дирекция „Лабораторни изследвания“ при РЗИ - Стара Загора.

Обява

Образци за кандидатстване
Заявление за участие в подбор при мобилност
Дата на публикуване: 29.11.2023г.

Обявление

За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността “ИНСПЕКТОР”, отдел „Държавен здравен контрол“, дирекция „Обществено здраве“ при РЗИ - Стара Загора.

Обява

Образци за кандидатстване
Заявление за участие в конкурс
Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС
Дата на публикуване: 14.11.2023г.

Списък на допуснати кандидати
Списък на недопуснати кандидати
Дата на публикуване: 01.12.2023г.

Обявление

За провеждане на конкурс за назначаване на държавни служители на длъжността “МЛАДШИ ЕКСПЕРТ”, отдел „Медицински изследвания”, дирекция "Надзор на заразните болести" в РЗИ - Стара Загора.

Обява

Образци за кандидатстване
Заявление за участие в конкурс
Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС
Дата на публикуване: 14.11.2023г.

Списък на допуснати кандидати
Списък на недопуснати кандидати
Дата на публикуване: 01.12.2023г.

Обявление

За провеждане на конкурс за назначаване на държавни служители на длъжността “ИНСПЕКТОР”, отдел „Противоепидемичен контрол“, дирекция „Надзор на заразните болести“ при РЗИ - Стара Загора.

Обява

Образци за кандидатстване
Заявление за участие в конкурс
Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС
Дата на публикуване: 14.11.2023г.

Списък на допуснати кандидати
Дата на публикуване: 01.12.2023г.

Обявление

За провеждане на интервю за назначаване на служител за длъжност “Изпълнител”, отдел „Противоепидемичен контрол“, дирекция „Надзор на заразните болести“ при РЗИ - Стара Загора.

Обява

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.